VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Tin tức, bài viết mới nhất về: QUY CHẾ CHI TIÊU NỘI BỘ

Xác định đối tượng được khoán công tác phí theo tháng

Xác định đối tượng được khoán công tác phí theo tháng

Các đối tượng được hưởng khoán tiền công tác phí theo tháng nếu được cấp có thẩm quyền cử đi thực hiện nhiệm vụ theo các đợt công tác cụ thể, thì được thanh toán chế độ công tác phí theo quy định tại Điều 8 Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 của Bộ Tài chính.

Nguồn chi bổ sung thu nhập tại đơn vị sự nghiệp được quy định thế nào?

Nguồn chi bổ sung thu nhập tại đơn vị sự nghiệp được quy định thế nào?

Bộ Tài chính đã hướng dẫn cụ thể những vướng mắc của bà Nguyễn Thị Hồng Thoa (Đồng Nai) về việc chi tăng thu nhập cho cán bộ của đơn vị được giao quyền tự chủ tự bảo đảm chi thường xuyên.

Đối tượng nào được khoán công tác phí theo tháng?

Đối tượng nào được khoán công tác phí theo tháng?

Theo quy định, thì tuỳ theo đối tượng, đặc điểm công tác và khả năng kinh phí, thủ trưởng cơ quan, đơn vị sẽ xác định đối tượng được khoán công tác phí theo tháng đảm bảo đáp ứng điều kiện thường xuyên đi công tác lưu động trên 10 ngày/tháng và được quy định trong quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị.