VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Tin tức, bài viết mới nhất về: QUỸ HỢP TÁC

Chủ động khai thác, sử dụng hiệu quả Quỹ hợp tác ASEAN

Chủ động khai thác, sử dụng hiệu quả Quỹ hợp tác ASEAN

Hiện nay, đã có hơn 70 Quỹ và chương trình hợp tác trong khuôn khổ ASEAN và giữa ASEAN với các đối tác, tuy nhiên, tình hình thụ hưởng các Quỹ, chương trình hợp tác ASEAN và giữa ASEAN với các đối tác của Việt Nam chưa cao.