VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Tin tức, bài viết mới nhất về: QUỸ KHEN THƯỞNG

Tiền lương, tiền công làm căn cứ trích Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi có bao gồm thu nhập tăng thêm?

Tiền lương, tiền công làm căn cứ trích Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi có bao gồm thu nhập tăng thêm?

Theo Bộ Tài chính, mức trích quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi được tính theo quy định tiền lương, tiền công tại khoản 1 Điều 18 của Thông tư số 72/2017/TT-BTC ngày 17/7/2017, không bao gồm phần thu nhập tăng thêm được xác định trong năm.

Hướng dẫn trích lập quỹ khen thưởng và quỹ phúc lợi đối với đơn vị sự nghiệp công lập

Hướng dẫn trích lập quỹ khen thưởng và quỹ phúc lợi đối với đơn vị sự nghiệp công lập

Bộ Tài chính vừa giải đáp vướng mắc của bạn đọc liên quan đến trích lập quỹ khen thưởng và quỹ phúc lợi đối với đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên.

Quỹ bổ sung thu nhập được chi cho đối tượng nào?

Quỹ bổ sung thu nhập được chi cho đối tượng nào?

Việc sử dụng các quỹ tại đơn vị sự nghiệp công lập do thủ trưởng đơn vị quyết định theo quy chế chi tiêu nội bộ và phải công khai trong đơn vị.

 Hướng dẫn chi thưởng từ năm 2013 trở đi của doanh nghiệp nhà nước

Hướng dẫn chi thưởng từ năm 2013 trở đi của doanh nghiệp nhà nước

(Tài chính) Bộ Tài chính vừa ban hành văn bản hướng dẫn các Bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tập đoàn, tổng công ty nhà nước chi thưởng năm 2013 của doanh nghiệp (DN) theo Thông tư 220/2013/TT-BTC.