VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Tin tức, bài viết mới nhất về: QUỸ KHEN THƯỞNG

Quỹ bổ sung thu nhập được chi cho đối tượng nào?

Quỹ bổ sung thu nhập được chi cho đối tượng nào?

Việc sử dụng các quỹ tại đơn vị sự nghiệp công lập do thủ trưởng đơn vị quyết định theo quy chế chi tiêu nội bộ và phải công khai trong đơn vị.

 Hướng dẫn chi thưởng từ năm 2013 trở đi của doanh nghiệp nhà nước

Hướng dẫn chi thưởng từ năm 2013 trở đi của doanh nghiệp nhà nước

(Tài chính) Bộ Tài chính vừa ban hành văn bản hướng dẫn các Bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tập đoàn, tổng công ty nhà nước chi thưởng năm 2013 của doanh nghiệp (DN) theo Thông tư 220/2013/TT-BTC.