VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Tin tức, bài viết mới nhất về: QUỸ TÀI CHÍNH NHÀ NƯỚC

Phải củng cố hệ thống cơ sở pháp lý quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách

Phải củng cố hệ thống cơ sở pháp lý quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách

Những thiếu hụt trong hệ thống cơ sở pháp lý đối với việc hình thành, quản lý các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách là những tồn tại đang gây ra rất nhiều khó khăn trong việc quản lý, tổ chức thực hiện ở các bộ, ngành, địa phương.

Cơ cấu lại chi ngân sách nhà nước - nhìn từ việc rà soát, sắp xếp lại các quỹ tài chính nhà nước

Cơ cấu lại chi ngân sách nhà nước - nhìn từ việc rà soát, sắp xếp lại các quỹ tài chính nhà nước

Việt Nam cũng như nhiều quốc gia trên thế giới, bên cạnh ngân sách nhà nước, còn có các quỹ tài chính nhà nước nhằm tập trung nguồn lực tài chính của Nhà nước để thực hiện một số nhiệm vụ chính trị - xã hội, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước.

Hướng dẫn quyết toán năm đối với đơn vị sự nghiệp công lập

Hướng dẫn quyết toán năm đối với đơn vị sự nghiệp công lập

Đây là nội dung nổi bật tại Thông tư 137/2017/TT-BTC ngày 25/12/2017 của Bộ Tài chính về xét duyệt, thẩm định, thông báo và tổng hợp quyết toán năm.

Nên giải thể những Quỹ tài chính nhà nước hoạt động không đúng tôn chỉ, mục đích

Nên giải thể những Quỹ tài chính nhà nước hoạt động không đúng tôn chỉ, mục đích

(Tài chính) Bộ Tài chính cho biết, trường hợp các quỹ tài chính nhà nước hoạt động không đúng tôn chỉ, mục đích hoặc đã hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ hoặc hoạt động không hiệu quả thì trình cấp có thẩm quyền giải thể theo quy định của pháp luật.

Kho bạc Nhà nước Hải Phòng phát triển bền vững, hướng tới tương lai

Kho bạc Nhà nước Hải Phòng phát triển bền vững, hướng tới tương lai

(Tài chính) Chiến lược phát triển Kho bạc Nhà nước (KBNN) được thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại quyết định số 138/2007/QĐ-TTG ngày 21/8/2007.

Công tác kho quỹ trong hệ thống Kho bạc Nhà nước trước yêu cầu đổi mới

Công tác kho quỹ trong hệ thống Kho bạc Nhà nước trước yêu cầu đổi mới

(Tài chính) Hoạt động kho quỹ là một bộ phận nghiệp vụ tại Kho bạc Nhà nước (KBNN) các cấp nhằm thực hiện chức năng quản lý quỹ ngân sách nhà nước (NSNN) bằng tiền mặt; quản lý tài sản quý và giấy tờ có giá.

Kết quả 5 năm triển khai thực hiện  chiến lược phát triển KBNN đến  năm 2020 và kế hoạch thực hiện  giai đoạn 2013-2015

Kết quả 5 năm triển khai thực hiện chiến lược phát triển KBNN đến năm 2020 và kế hoạch thực hiện giai đoạn 2013-2015

(Tài chính) Chiến lược là một thuật ngữ bắt nguồn từ tiếng hy lạp “Strategos” dùng trong quân sự. một xuất bản của từ điển larous coi chiến lược là nghệ thuật chỉ huy các phương tiện để giành chiến thắng. Dù cho đến ngày hôm nay đã có nhiều cách tiếp cận về chiến lược khác nhau nhưng có thể hiểu chiến lược được dùng theo 3 ý nghĩa phổ biến nhất: Xác định mục tiêu cần đạt được; đưa ra các chương trình hành động, giải pháp thực hiện; phân bổ nguồn lực để thực hiện mục tiêu.

Quản lý và giám sát các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách ở Việt Nam

Quản lý và giám sát các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách ở Việt Nam

(Tài chính) Mặc dù đã có những đóng góp tích cực cho việc phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) đất nước, nhưng trong bối cảnh ngân sách khó khăn hiện nay, Việt Nam cần hoàn thiện cơ chế quản lý đối với các quỹ tài chính nhà nước (TCNN) ngoài ngân sách nhà nước (NSNN). Việc quản lý thu, chi đối với các quỹ nói trên cũng cần được nghiên cứu, sửa đổi bổ sung vào quy định của Luật Ngân sách nhà nước nhằm đảm bảo tính công khai, minh bạch trong hoạt động của loại hình quỹ quan trọng này.

Kho bạc nhà nước  Quảng Ninh: Giải bài toán khó về quản lý ngân sách

Kho bạc nhà nước Quảng Ninh: Giải bài toán khó về quản lý ngân sách

(Tài chính) Trong những năm qua, Quảng Ninh luôn được biết đến là một trong những địa phương có tốc độ đầu tư vốn ngân sách nhà nước (NSNN) vào loại lớn trong cả nước. Tuy nhiên, khi nguồn ngân sách không còn được “dư dả” như trước thì để có thể đáp ứng các nhiệm vụ chi ngày một lớn là một bài toán khó đối với các đơn vị tài chính của Quảng Ninh nói chung và của Kho bạc nhà nước (KBNN) Quảng Ninh nói riêng thời điểm này. Để góp phần giải bài toán khó về quản lý ngân sách, cần những nỗ lực rất lớn của cán bộ công chức ngành Kho bạc địa phương.

Quyết liệt triển khai “chiến lược phát triển Kho bạc Nhà nước”

Quyết liệt triển khai “chiến lược phát triển Kho bạc Nhà nước”

Ngày 21/8/2007, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 138/2007/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược phát triển Kho bạc Nhà nước (KBNN) đến năm 2020; cũng trong năm 2007 Bộ trưởng Bộ Tài chính cũng đã ban hành các Chỉ thị và Quyết định hướng dẫn việc tổ chức thực hiện Chiến lược phát triển KBNN. Dưới sự chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Tài chính, sự phối hợp của các đơn vị thuộc Bộ Tài chính và sự nỗ lực, quyết tâm của toàn Ngành, 5 năm qua, hệ thống KBNN đã từng bước triển khai Chiến lược phát triển KBNN theo đúng lộ trình và đạt được những kết quả nhất định.