VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Tin tức, bài viết mới nhất về: QUYỀN PHÁT THẢI KHÍ

Các yếu tố cần thiết để xây dựng thị trường mua bán quyền phát thải khí trong tương lai

Các yếu tố cần thiết để xây dựng thị trường mua bán quyền phát thải khí trong tương lai

Thị trường mua bán quyền phát thải đã và sẽ trở thành trung tâm của các nỗ lực giảm nhẹ biến đổi khí hậu quốc gia và quốc tế trên, tạo điều kiện để các đối tượng tham gia vào thị trường carbon nhận được lợi ích và cơ hội. Nắm bắt được các yếu tố để xây dựng một thị trường mua bán quyền phát thải trong tương lai là hết sức cần thiết đối với các nhà hoạch định chính sách, các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan cũng như các đối tượng đang phát thải ở Việt Nam hiện nay.