VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Tin tức, bài viết mới nhất về: QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP

Xử lý đối với trường hợp tên doanh nghiệp xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp?

Xử lý đối với trường hợp tên doanh nghiệp xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp?

Xử lý đối với trường hợp tên doanh nghiệp xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp là một trong những nội dung đáng chú ý tại Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

5 điều kiện chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài

5 điều kiện chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài

Ngày 15/11/2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 124/2017/NĐ-CP quy định về đầu tư ra nước ngoài trong hoạt động dầu khí. Một trong những nội dung được quan tâm của Nghị định là hình thức góp vốn và điều kiện để các nhà đầu tư được chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài thực hiện hoạt động đầu tư.

Xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp

Xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp

(Tài chính) Doanh nghiệp có thể yêu cầu xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đến cơ quan có thẩm quyền để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình, đồng thời cần lưu ý đến các tài liệu, chứng cứ khi thực hiện tố cáo.

Lưu ý đối với hoạt động chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp

Lưu ý đối với hoạt động chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp

(Tài chính) Khác với chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp, chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp có nhiều lưu ý mà doanh nghiệp nên để tâm khi tiến hành hoạt động này.