VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Tin tức, bài viết mới nhất về: QUYẾT ĐỊNH SỐ 15/2020/QĐ-TTG

Thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

Thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/04/2020 về thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 do Thủ tướng Chính phủ ban hành.

Tạm chi hàng trăm tỷ đồng hỗ trợ người nghèo gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

Tạm chi hàng trăm tỷ đồng hỗ trợ người nghèo gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Hiện nay, nhiều địa phương cũng đã tạm chi hàng trăm tỷ đồng hỗ trợ người nghèo.

Từ ngày 01/4/2020, các đối tượng nào được hỗ trợ do dịch COVID-19?

Từ ngày 01/4/2020, các đối tượng nào được hỗ trợ do dịch COVID-19?

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Để chia sẻ khó khăn với người dân, dù Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg bắt đầu có hiệu lực từ ngày 24/4/2020, nhưng các chế độ quy định tại Quyết định này được áp dụng luôn từ ngày 01/4/2020.