VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Tin tức, bài viết mới nhất về: QUYẾT ĐỊNH SỐ 209/QĐ-BTC

Bộ Tài chính triển khai kế hoạch thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công

Bộ Tài chính triển khai kế hoạch thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công

Ngày 18/2/2020, Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 209/QĐ-BTC về việc kế hoạch hành động của Bộ Tài chính thực hiện Chỉ thị số 32/CT-TTg ngày 10/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật.