VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Tin tức, bài viết mới nhất về: QUYẾT ĐỊNH SỐ 225/QĐ-BTC

Quy định chế độ chi phục vụ hoạt động đối với Trang thông tin điện tử

Quy định chế độ chi phục vụ hoạt động đối với Trang thông tin điện tử

Ngày 20/2/2020, Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 225/QĐ-BTC về việc quy định chế độ chi phục vụ hoạt động đối với Trang thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ Tài chính.