VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Tin tức, bài viết mới nhất về: QUYẾT ĐỊNH

Quy chế quản lý hoạt động đối ngoại của Tổng cục Hải quan

Quy chế quản lý hoạt động đối ngoại của Tổng cục Hải quan

Ngày 8/2/2018, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định số 380/QĐ-TCHQ về Quy chế quản lý hoạt động đối ngoại của Tổng cục Hải quan.

Cơ cấu tổ chức của một số đơn vị trực thuộc Cục Hải quan TP. Hà Nội

Cơ cấu tổ chức của một số đơn vị trực thuộc Cục Hải quan TP. Hà Nội

Ngày 06/02/2018, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định số 297/QĐ-TCHQ quy định cơ cấu tổ chức của Chi cục Hải quan, Chi cục Kiểm tra sau thông quan, Đội Kiểm soát hải quan và Đội Kiểm soát phòng, chống ma túy trực thuộc Cục Hải quan thành phố Hà Nội.

Quy chế sử dụng Hệ thống Quản lý cán bộ tập trung của ngành Hải quan

Quy chế sử dụng Hệ thống Quản lý cán bộ tập trung của ngành Hải quan

Ngày 30/01/2018, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định số 240/QĐ-TCHQ về Quy chế sử dụng Hệ thống Quản lý cán bộ tập trung của ngành Hải quan.

Quy chế An toàn thông tin mạng Bộ Tài chính

Quy chế An toàn thông tin mạng Bộ Tài chính

Ngày 12/02/2018, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 201/QĐ-BTC về Quy chế An toàn thông tin mạng Bộ Tài chính.

Quy định chức năng, nhiệm vụ của Cục Quản lý, giám sát kế toán, kiểm toán

Quy định chức năng, nhiệm vụ của Cục Quản lý, giám sát kế toán, kiểm toán

Ngày 09/02/2018, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 185/QĐ-BTC quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý, giám sát kế toán, kiểm toán.

Công bố thủ tục hành chính mới lĩnh vực quản lý công sản

Công bố thủ tục hành chính mới lĩnh vực quản lý công sản

Ngày 24/01/2018, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 103/QĐ-BTC công bố thủ tục hành chính mới lĩnh vực quản lý công sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính.

Công bố thủ tục hành chính mới lĩnh vực quản lý công sản

Công bố thủ tục hành chính mới lĩnh vực quản lý công sản

Ngày 24/01/2018, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 102/QĐ-BTC công bố thủ tục hành chính mới lĩnh vực quản lý công sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính.

Quy chế hoạt động của Tổ công tác về thành lập Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp

Quy chế hoạt động của Tổ công tác về thành lập Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp

Ngày 13/02/2018, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, Tổ trưởng Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về thành lập Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã ký Quyết định số 54/QĐ-TCT66 quy định cụ thể về nhiệm vụ, quyền hạn, nguyên tắc làm việc, phương thức hoạt động của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về thành lập Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Mexico duy trì lãi suất cơ bản cao kỷ lục

Mexico duy trì lãi suất cơ bản cao kỷ lục

Ngày 8/2, Ngân hàng Trung ương Mexico (Banxico) đã nâng lãi suất cơ bản từ 7,25% lên 7,5%, mức cao kỷ lục trong vòng 9 năm qua, nhằm tăng cường khả năng kiềm chế lạm phát trong trung và dài hạn, hướng tới mục tiêu 3% hoặc xấp xỉ 3% đề ra cho năm nay.

Quy định xử lý sau thanh tra, kiểm tra trong ngành Hải quan

Quy định xử lý sau thanh tra, kiểm tra trong ngành Hải quan

Ngày 29/01/2018, Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định số 235/QĐ-TCHQ quy định xử lý sau thanh tra, kiểm tra trong ngành Hải quan.

Quy chế hoạt động của Ban Cải cách, hiện đại hóa hải quan

Quy chế hoạt động của Ban Cải cách, hiện đại hóa hải quan

Ngày 25/01/2018, Tổng cục Trưởng Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định số 169/QĐ-TCHQ về Quy chế hoạt động của Ban Cải cách, hiện đại hóa hải quan.

Chức năng, nhiệm vụ các tổ nghiệp vụ thuộc Ban Cải cách, hiện đại hóa hải quan

Chức năng, nhiệm vụ các tổ nghiệp vụ thuộc Ban Cải cách, hiện đại hóa hải quan

Ngày 25/01/2018, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định số 168/QĐ-TCHQ quy định tên gọi, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Tổ nghiệp vụ thuộc Ban Cải cách, hiện đại hóa hải quan.

Phương thức hoàn trả chi phí đánh giá tiềm năng khoáng sản

Phương thức hoàn trả chi phí đánh giá tiềm năng khoáng sản

Ngày 23/1/2018, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Quyết định số 04/2018/QĐ-TTg Quy định về phương pháp xác định chi phí đánh giá tiềm năng khoáng sản, chi phí thăm dò khoáng sản phải hoàn trả, phương thức hoàn trả; Trong đó quy định rõ chế độ thu, quản lý, sử dụng chi phí đánh giá tiềm năng khoáng sản, thăm dò khoáng sản do Nhà nước đã đầu tư.

3 chỉ tiêu phấn đấu của Tổng cục Hải quan năm 2018

3 chỉ tiêu phấn đấu của Tổng cục Hải quan năm 2018

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan vừa ký Quyết định ban hành Kế hoạch chi tiết triển khai các hoạt động cải cách, hiện đại hóa trọng tâm của ngành Hải quan năm 2018.

Công bố thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực thuế

Công bố thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực thuế

Ngày 08/01/2018, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 26/QĐ-BTC công bố thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực thuế thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính.

 Kế hoạch triển khai hoạt động cải cách, hiện đại hóa ngành Hải quan năm 2018

Kế hoạch triển khai hoạt động cải cách, hiện đại hóa ngành Hải quan năm 2018

Ngày 16/01/2018, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định số 116/QĐ-TCHQ về Kế hoạch chi tiết triển khai hoạt động cải cách, hiện đại hóa trọng tâm ngành Hải quan năm 2018.

Phát triển vùng Đồng bằng sông Cửu Long theo hướng tăng trưởng xanh

Phát triển vùng Đồng bằng sông Cửu Long theo hướng tăng trưởng xanh

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa ký Quyết định phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050.

Xử lý hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng, thu nhập cá nhân điện tử

Xử lý hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng, thu nhập cá nhân điện tử

Ngày 29/12/2017, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 2715/QĐ-BTC về triển khai tiếp nhận và xử lý hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng, thu nhập cá nhân điện tử đối với cá nhân cho thuê tài sản.

Quy chế hoạt động của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành Hải quan

Quy chế hoạt động của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành Hải quan

Ngày 29/12/2017, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định số 4366/QĐ-TCHQ về Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành của Tổng cục Hải quan trực thuộc Cục Tài vụ - Quản trị.

Áp dụng thí điểm quản lý, giám sát hải quan tự động

Áp dụng thí điểm quản lý, giám sát hải quan tự động

Ngày 29/12/2017, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 2722/QĐ-BTC về việc áp dụng thí điểm quản lý, giám sát hải quan tự động đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh tại cảng biển, cảng hàng không dân dụng quốc tế.