VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Tin tức, bài viết mới nhất về: QUYẾT TOÁN KINH PHÍ

Quản lý kinh phí thực hiện ứng cứu sự cố, bảo đảm an toàn thông tin mạng

Quản lý kinh phí thực hiện ứng cứu sự cố, bảo đảm an toàn thông tin mạng

Ngày 12/12/2018, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 121/2018/TT-BTC quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí để thực hiện công tác ứng cứu sự cố, bảo đảm an toàn thông tin mạng.

Quy định về kinh phí thực hiện lộ trình dán nhãn năng lượng

Quy định về kinh phí thực hiện lộ trình dán nhãn năng lượng

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 91/2018/TT-BTC hướng dẫn lập, quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện lộ trình dán nhãn năng lượng và áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu áp dụng với các tổ chức, cá nhân liên quan đến việc quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện lộ trình dán nhãn năng lượng và áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu. Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 18/12/2018.

Quy định mới về quyết toán kinh phí về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính

Quy định mới về quyết toán kinh phí về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính

Từ ngày 15/4/2017 sẽ có 18 nội dung chi cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính.

Hướng dẫn lập, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí theo Quyết định số 2627/QĐ-TTg

Hướng dẫn lập, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí theo Quyết định số 2627/QĐ-TTg

(Tài chính) Ngày 10/7, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 90/2014/TT-BTC quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng, quyết toán kinh phí bảo đảm từ ngân sách nhà nước phục vụ Đề án thực hiện “Thỏa thuận giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước công hòa dân chủ nhân dân Lào về việc giải quyết vấn đề người di cư tự do, kết hôn không giá thú trong vùng biên giới hai nước”.

Hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện Quyết định số 59/2012/QĐ-TTG

Hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện Quyết định số 59/2012/QĐ-TTG

(Tài chính) Ngày 17/2, Liên Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư liên tịch số 24/2014/TTLT-BTC-BTP hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện Quyết định số 59/2012/QĐ-TTG ngày 24/12/2012 của thủ tướng chính phủ về chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã nghèo giai đoạn 2013 - 2020.