VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Tin tức, bài viết mới nhất về: RA NƯỚC NGOÀI

[Infographic] Đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài tháng 02/2019

[Infographic] Đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài tháng 02/2019

Đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài trong 2 tháng năm nay có 5 dự án được cấp mới giấy chứng nhận đầu tư với tổng vốn của phía Việt Nam là 6,05 triệu USD

[Infographic] Đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài tháng 01/2018

[Infographic] Đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài tháng 01/2018

Đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài trong tháng 1/2019 có 4 dự án được cấp mới giấy chứng nhận đầu tư với tổng vốn của phía Việt Nam là 1,05 triệu USD.

[Infographic] Đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài  11 tháng đầu năm 2018

[Infographic] Đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài 11 tháng đầu năm 2018

Đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài trong 11 tháng năm nay có 125 dự án được cấp mới giấy chứng nhận đầu tư với tổng vốn của phía Việt Nam là 303,6 triệu USD.

[Infographic] Đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài 10 tháng đầu năm 2018

[Infographic] Đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài 10 tháng đầu năm 2018

Đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài trong 10 tháng năm nay có 121 dự án được cấp mới giấy chứng nhận đầu tư với tổng vốn của phía Việt Nam là 297,4 triệu USD.

[Infographic] Đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài 8 tháng đầu năm 2018

[Infographic] Đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài 8 tháng đầu năm 2018

Đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài trong 8 tháng năm nay có 93 dự án được cấp mới giấy chứng nhận đầu tư với tổng vốn của phía Việt Nam là 271,5 triệu USD.

[Infographic] Tình hình đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài 7 tháng đầu năm 2018

[Infographic] Tình hình đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài 7 tháng đầu năm 2018

Đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài trong 7 tháng năm nay có 81 dự án được cấp mới giấy chứng nhận đầu tư với tổng vốn của phía Việt Nam là 238,3 triệu USD; 21 dự án điều chỉnh vốn với số vốn tăng thêm là 41,3 triệu USD.