VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Tin tức, bài viết mới nhất về: RỦI RO GIAN LẬN

Tăng cường kiểm soát nội bộ, giảm thiểu rủi ro cho doanh nghiệp

Tăng cường kiểm soát nội bộ, giảm thiểu rủi ro cho doanh nghiệp

(Tài chính) Mức độ chấp nhận rủi ro của một đơn vị giúp nhà quản lý biết được làm thế nào để đối phó với rủi ro gian lận. Trong giải quyết rủi ro gian lận, đơn vị luôn phải thận trọng để đảm bảo rằng các kiểm soát phòng ngừa gian lận hoạt động có hiệu quả và được thiết kế thích hợp.