VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Tin tức, bài viết mới nhất về: SẢN PHẨM CƠ KHÍ

Ngành công nghiệp cơ khí Việt Nam trong cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0

Ngành công nghiệp cơ khí Việt Nam trong cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0

Ngành sản xuất cơ khí Việt Nam đang ngày càng tụt hậu so với các mốc và nhu cầu phát triển của đất nước. Doanh nghiệp cơ khí trong nước hiện nay đang phải đương đầu với nhiều thách thức, sức cạnh tranh yếu hơn so với doanh nghiệp cơ khí các nước trong khu vực và trên thế giới.

Năng lực của doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ trong chuỗi cung ứng sản phẩm cơ khí

Năng lực của doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ trong chuỗi cung ứng sản phẩm cơ khí

Bài viết hệ thống lại các khái niệm liên quan tới các nội dung nghiên cứu như: Năng lực cung ứng; doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ; Chuỗi cung ứng, sản phẩm cơ khí; Từ đó xác định khái niệm và nội hàm về năng lực cung ứng của doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ Việt Nam trong chuỗi cung ứng sản phẩm cơ khí cũng như đề xuất mô hình nghiên cứu về năng lực cung ứng của doanh nghiệp trong lĩnh vực này, nhằm gợi mở cho những nghiên cứu tiếp theo.