VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Tin tức, bài viết mới nhất về: SỬA ĐỔI

Bế mạc Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI

Bế mạc Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI

(Tài chính) Sáng 9/10, Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra, sau 10 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc.

Quốc hội thảo luận về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992

Quốc hội thảo luận về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992

Ngày 27/5, Quốc hội tiếp tục chương trình làm việc, thảo luận ở tổ về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.

Sửa đổi Luật Hải quan: Cải cách để phục vụ doanh nghiệp

Sửa đổi Luật Hải quan: Cải cách để phục vụ doanh nghiệp

(Tài chính) “Dự thảo Luật Hải quan sửa đổi đã thể hiện rõ quan điểm đơn giản hóa thủ tục hành chính về hải quan, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và phù hợp với xu thế hội nhập…” - là nhận định chung của đa số các chuyên gia khi đánh giá, tham gia góp ý vào Dự thảo Luật này.

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 124/2011/TT-BTC ngày 31/8/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 124/2011/TT-BTC ngày 31/8/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ

(Tài chính) Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 34/2013/TT-BTC/ngày 28/3/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 124/2011/TT-BTC ngày 31/8/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/4/2013. Các quy định khác trái với Thông tư này đều bị bãi bỏ.

Vai trò doanh nhân trong Hiến pháp

Vai trò doanh nhân trong Hiến pháp

Khi bàn về việc sửa đổi Hiến pháp 1992, doanh nhân cần được đề cập cả về hai giác độ: với tư cách là công dân và với tư cách là nhà kinh doanh.

Mục tiêu, chủ thể ban hành và sửa đổi Hiến pháp

Mục tiêu, chủ thể ban hành và sửa đổi Hiến pháp

Điểm khác cơ bản giữa Hiến pháp và các việc thường nhật khác nằm ở chỗ, Hiến pháp là đạo luật cơ bản, đạo luật dài hơi, thậm chí là việc làm của hàng trăm năm cho nên việc xác định mục tiêu, xác định chủ thể của việc ban hành Hiến pháp so với các vụ việc khác rất khó khăn. Mặc dù, chúng ta đã có tới 4 bản Hiến pháp và 1 lần sửa đổi nhưng mục tiêu và chủ thể của việc ban hành Hiến pháp vẫn chưa thực sự rõ ràng.

Quy định sửa đổi, bổ sung Mục lục ngân sách nhà nước

Quy định sửa đổi, bổ sung Mục lục ngân sách nhà nước

(Tài chính) Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 217/2012/TT-BTC ngày 17/12 về việc quy định sửa đổi, bổ sung Mục lục ngân sách nhà nước.

Báo chí, xuất bản: Giảm thuế không giảm thu ngân sách

Báo chí, xuất bản: Giảm thuế không giảm thu ngân sách

(Tài chính) Một trong các nội dung sửa đổi, bổ sung của Luật Thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN) lần này là mức thuế suất áp dụng đối với các cơ quan báo chí, xuất bản - loại hình sản xuất, kinh doanh đặc thù, tạo ra sản phẩm văn hóa mà giá trị không thể cân đong đo đếm được.

Sửa đổi Luật Đất đai: Phải bám sát thực tiễn đời sống

Sửa đổi Luật Đất đai: Phải bám sát thực tiễn đời sống

Đó là đề nghị của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tại buổi thảo luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) về dự án Luật Đất đai (sửa đổi) sáng 17/9.

Nếu không kịp thời sửa đổi luật về chứng khoán, sẽ có nhiều rủi ro khác

Nếu không kịp thời sửa đổi luật về chứng khoán, sẽ có nhiều rủi ro khác

Bên cạnh chỉ số cả 2 sàn đều tuột dốc, năm 2008 cũng lộ rõ tình trạng vi phạm luật đã ở mức báo động của các doanh nghiệp niêm yết và công ty chứng khoán.

Sửa đổi, bổ sung Quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý sử dụng phương tiện đi lại trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và công ty Nhà nước

Sửa đổi, bổ sung Quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý sử dụng phương tiện đi lại trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và công ty Nhà nước

Điều chỉnh mức giá trang bị xe ô tô công phục vụ công tác ; việc mua xe cho đơn vị mới thành lập và trang bị thay thế xe ô tô phục vụ công tác là những nội dung chính tại Quyết định số 61/2010/QĐ-TTg ngày 30/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 59/2007/QĐ-TTg ngày 7/5/2007 Quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý sử dụng phương tiện đi lại trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, công ty nhà nước. Quyết định số 61/2010/QĐ-TTg sẽ có hiệu lực kể từ ngày 15/11/2010.