VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Tin tức, bài viết mới nhất về: TÁI CƠ CẤU KINH TẾ

Phát triển kinh tế Hàn Quốc và kinh nghiệm đối với Việt Nam

Phát triển kinh tế Hàn Quốc và kinh nghiệm đối với Việt Nam

Sự phát triển thần kỳ của Hàn Quốc sau chiến tranh thế giới thứ 2 là bài học kinh nghiệm đáng ghi nhận đối với nhiều quốc gia, nhất là đối với Việt Nam, bởi Việt Nam và Hàn Quốc có khá nhiều điểm tương đồng về lịch sử. Do đó, việc tìm hiểu và phân tích những trụ cột chính trong tái cơ cấu kinh tế qua các thời kỳ hậu chiến tranh liên Triều là cần thiết nhằm giúp Việt Nam có thêm kinh nghiệm trong tái cơ cấu nền kinh tế.

Tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng tại Việt Nam

Tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng tại Việt Nam

Quá trình cơ cấu lại nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng của Việt Nam trong giai đoạn 2016-2019 diễn ra mạnh mẽ, có nhiều chuyển biến tích cực và thực chất hơn. Tuy nhiên, cơ cấu lại nền kinh tế vẫn đối mặt với không ít khó khăn và thách thức. Do đó, trong giai đoạn tới, Việt Nam cần tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ cơ cấu lại nền kinh tế, coi đây điều kiện cần để kịp thời tận dụng các cơ hội, tạo tiền đề chuyển đổi rõ nét hơn mô hình tăng trưởng, đưa đất nước lên cấp độ phát triển mới.

Tái cơ cấu nền kinh tế và những nỗ lực trong phối hợp chính sách tài khóa và tiền tệ

Tái cơ cấu nền kinh tế và những nỗ lực trong phối hợp chính sách tài khóa và tiền tệ

Quá trình tái cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng của Việt Nam thời gian qua đã đạt những kết quả nhất định. Cơ cấu kinh tế có sự dịch chuyển theo hướng tăng tỷ trọng giá trị gia tăng. Những nỗ lực phối hợp chính sách tài khóa và tiền tệ đang bảo đảm sự ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát và thúc đẩy tăng trưởng. Để phân tích cụ thể tái cơ cấu và nỗ lực phối hợp chính sách tài khóa với tiền tệ nhằm đưa ra giải pháp phù hợp, bài viết sử dụng phương pháp phân tích, so sánh, tổng hợp để đánh giá thực trạng những thành công đạt được và những hạn chế còn tồn tại, phân tích nguyên nhân và đề xuất các giải pháp cho giai đoạn tiếp theo.

Năm 2050, Việt Nam lọt top 20 trong bảng xếp hạng các nền kinh tế lớn nhất toàn cầu

Năm 2050, Việt Nam lọt top 20 trong bảng xếp hạng các nền kinh tế lớn nhất toàn cầu

Báo cáo mới nhất của công ty PricewaterhouseCoopers (PwC) vừa đưa ra một số dự báo dựa trên GDP tính theo sức mua tương đương (PPP). Theo đó, đến năm 2050, Việt Nam có thể sẽ đứng vị trí thứ 20 trong bảng xếp hạng các nền kinh tế lớn nhất toàn cầu.

Việt Nam cần cả hai khu vực doanh nghiệp phát triển mạnh và đồng đều

Việt Nam cần cả hai khu vực doanh nghiệp phát triển mạnh và đồng đều

Ngày 13/10, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Phòng Công nghiệp và Thương mại Việt Nam đã tổ chức buổi họp báo công bố Chỉ tiêu đánh giá mức độ phát triển doanh nghiệp cả nước và các địa phương năm 2017.

Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước: Mới khoảng 8% số vốn được bán ra

Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước: Mới khoảng 8% số vốn được bán ra

Dù đã có hơn 95% doanh nghiệp nhà nước (DNNN) đã được cổ phần hóa nhưng tổng vốn nhà nước bán ra mới khoảng 8%. Do đó, dư địa trong lĩnh vực này chính là “miếng bánh” khó cưỡng với đông đảo nhà đầu tư.

Bàn cách cải thiện vượt bậc môi trường kinh doanh Việt Nam

Bàn cách cải thiện vượt bậc môi trường kinh doanh Việt Nam

Ngày 15/3, tại Hà Nội, Văn phòng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Ngân hàng Thế giới tổ chức Hội nghị quốc tế Cải thiện vượt bậc môi trường kinh doanh nhằm nâng cao chất lượng và tốc độ tăng trưởng của Việt Nam.

Liên kết vùng trong tái cơ cấu kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng

Liên kết vùng trong tái cơ cấu kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng

Liên kết vùng trong tái cơ cấu kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng đã được Đảng và Nhà nước quan tâm từ nhiều năm nay thông qua việc ban hành các chủ trương, cơ chế, chính sách, đầu tư và triển khai thực hiện... Kết quả bước đầu ghi nhận đã có một số chuyển biến nhất định nhưng so với yêu cầu, mục tiêu đặt ra thì kết quả đạt được vẫn còn hạn chế. Làm thế nào để đẩy mạnh hoạt động liên kết vùng trong tái cơ cấu kinh tế và chuyển đổi mô hình tăng trưởng là vấn đề đặt ra trong bài viết. Qua việc phân tích những kết quả đạt được, cũng như những tồn tại hạn chế trong vấn đề liên kết vùng, tác giả đề xuất một số kiến nghị nhằm góp phần tìm lời giải cho vấn đề trên.

Mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra trong tăng trưởng xanh của Việt Nam

Mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra trong tăng trưởng xanh của Việt Nam

Tăng trưởng kinh tế được coi là nền tảng để xóa đói giảm nghèo và phát triển con người. Vấn đề đáng quan tâm là tính bền vững của quá trình tăng trưởng này. Một số mô hình tăng trưởng hiện nay đang làm cạn kiệt và hủy hoại tài nguyên thiên nhiên, dẫn đến gia tăng bất bình đẳng. Do đó, mô hình tăng trưởng xanh gắn với phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường bền vững, xóa đói giảm nghèo và hòa nhập xã hội rất được quan tâm. Thông qua các mục tiêu đề ra trong Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh, bài viết trao đổi một số nhiệm vụ chiến lược cho tăng trưởng xanh cho giai đoạn tới.

Năm 2015: Cần nâng cao sức đề kháng cho nền kinh tế

Năm 2015: Cần nâng cao sức đề kháng cho nền kinh tế

(Tài chính) Trong năm 2015, dự kiến Việt Nam sẽ ký kết các FTA với nhiều thị trường quan trọng. Bên cạnh đó, Cộng đồng kinh tế ASEAN cũng sẽ đi vào hoạt động cuối năm 2015. Tất cả các nhân tố đó tạo ra cơ hội và thách thức, đòi hỏi toàn bộ nền kinh tế phải nâng cao sức đề kháng, có phản ứng nhanh, kịp thời và đúng đắn để tận dụng cơ hội, giúp tăng trưởng kinh tế bền vững.

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội do Thủ tướng Chính phủ trình bày tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội do Thủ tướng Chính phủ trình bày tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII

Đã đến lúc kích thích tăng trưởng

Đã đến lúc kích thích tăng trưởng

(Tài chính) Với lạm phát được kiểm soát tốt (sau 8 tháng mới ở mức 1,84% và dự kiến cả năm chỉ 4,5 - 4,7%), đã đến lúc, Việt Nam nên thực hiện giải pháp kích thích tăng trưởng, đưa nền kinh tế phục hồi mạnh hơn.

Việt Nam sắp phát hành trái phiếu quốc tế để đảo nợ

Việt Nam sắp phát hành trái phiếu quốc tế để đảo nợ

(Tài chính) Bộ trưởng– Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ - Nguyễn Văn Nên cho biết Việt Nam hiện có khoảng một tỷ USD nợ cần chuyển đổi.

Bước khởi đầu tái cơ cấu kinh tế ở Việt Nam

Bước khởi đầu tái cơ cấu kinh tế ở Việt Nam

(Tài chính) Hội nghị Trung ương 3 khóa XI khẳng định: “đổi mới mô hình tăng trưởng và cơ cấu lại nền kinh tế theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh”. Mục tiêu chung của tái cơ cấu kinh tế là hoàn thiện thể chế, cơ chế, công cụ phân bố, quản lý và sử dụng nguồn lực quốc gia theo mô hình tăng trưởng mới với cơ cấu kinh tế hợp lý hơn, hiệu quả hơn, nâng cao khả năng cạnh tranh của nền kinh tế, bảo đảm phát triển bền vững và phù hợp với xu thế toàn cầu hóa.

Gây dựng lòng tin

Gây dựng lòng tin

(Tài chính) Tín dụng 6 tháng cuối năm sẽ phải vượt qua con số 7%, tăng trưởng GDP nửa cuối chặng đường 2014 cũng phải đạt 6,25% thì các chỉ tiêu kinh tế mới được cán đích. Nhiều chuyên gia cho rằng, nút thắt thể chế kinh tế được tháo gỡ sẽ là chìa khóa mở đường để phân bổ và sử dụng nguồn vốn có hiệu quả, thúc đẩy quá trình tái cơ cấu kinh tế và đổi mới mô hình tăng trưởng.

Những bài học để ổn định và phát triển trong khủng hoảng

Những bài học để ổn định và phát triển trong khủng hoảng

(Tài chính) Việt Nam luôn đối diện với nhiều bài toán khó khăn trong quá trình đổi mới, phát triển và hội nhập kinh tế quốc tế. Trong quá trình đó, Việt Nam đã thể hiện bản lĩnh và trí tuệ của mình với 8 bài học nổi bật để ổn định và phát triển ngày càng bền vững hơn.

Điều chỉnh chính sách kinh tế trước tình hình mới

Điều chỉnh chính sách kinh tế trước tình hình mới

(Tài chính) Nhiệm vụ kinh tế đã đột ngột trở nên nặng nề và khó khăn hơn, nước ta đang vừa phải nỗ lực bảo vệ chủ quyền trên biển, vừa phải chuẩn bị cho những phương án xấu hơn có thể xảy ra trong quan hệ với Trung Quốc.

Kinh tế Trung Quốc giảm tốc, cơ hội hay thách thức với Việt Nam?

Kinh tế Trung Quốc giảm tốc, cơ hội hay thách thức với Việt Nam?

(Tài chính) Có mối quan hệ giao thương chặt chẽ với Trung Quốc, kinh tế Việt Nam liệu có hứng chịu tác động domino từ đà tăng trưởng giảm sút của kinh tế Đại lục?

Tái cơ cấu kinh tế: Kết quả ban đầu và những vấn đề đặt ra

Tái cơ cấu kinh tế: Kết quả ban đầu và những vấn đề đặt ra

(Tài chính) "Tái cơ cấu kinh tế” chắc chắn là một trong số các cụm từ được nhắc đến nhiều nhất trong thời gian gần đây, cho thấy sự quan tâm của toàn xã hội. Tuy nhiên, từ nhận thức đến hành động vẫn còn một khoảng cách khá xa và không dễ lấp đầy.

Kinh tế Việt Nam năm 2014 sẽ có triển vọng tốt hơn (*)

Kinh tế Việt Nam năm 2014 sẽ có triển vọng tốt hơn (*)

(Tài chính) Trong năm 2014, trong điều kiện kinh tế thế giới phục hồi, chắc chắn Việt Nam sẽ được hưởng lợi lớn. Bản thân chúng ta cũng đã có những động thái tích cực như: kinh tế tiếp tục phục hồi và ổn định hơn, lạm phát kiềm chế, cán cân thương mại cơ bản là cân bằng, cơ chế chính sách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh đang đi dần vào cuộc sống… Phóng viên đã cuộc phỏng vấn GS.,TS. Vương Đình Huệ, Trưởng ban Kinh tế Trung ương về những điểm nổi bật của kinh tế Việt Nam trong năm 2013 cũng như triển vọng trong năm 2014.