VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Tin tức, bài viết mới nhất về: TÁI CƠ CẤU NH

Để dòng tín dụng chảy đúng hướng

Để dòng tín dụng chảy đúng hướng

Điều chỉnh cơ cấu tín dụng, kiểm soát chất lượng, phục vụ mục tiêu tái cơ cấu, đổi mới mô hình tăng trưởng.