VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Tin tức, bài viết mới nhất về: TÀI SẢN CÔNG

6 tháng, ngành Tài chính kiến nghị xử lý tài chính 24.500 tỷ đồng

6 tháng, ngành Tài chính kiến nghị xử lý tài chính 24.500 tỷ đồng

Trong 6 tháng đầu năm, Bộ Tài chính đã thực hiện 38.344 cuộc thanh tra, kiểm tra, kiến nghị xử lý tài chính 24.500 tỷ đồng, trong đó kiến nghị thu nộp ngân sách nhà nước 7.363 tỷ đồng, giảm lỗ 13.949 tỷ đồng.

Tăng cường quản lý, khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông

Tăng cường quản lý, khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông

Tài sản kết cấu hạ tầng nói chung và kết cấu hạ tầng giao thông nói riêng là nền tảng vật chất có vai trò quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của mỗi quốc gia. Việc có kết cấu hạ tầng hiện đại, đồng bộ, thông suốt sẽ tạo tiền đề và là động lực cho nền kinh tế tăng trưởng nhanh, bền vững. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI (năm 2011) đã xác định, xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ với một số công trình hiện đại, tập trung vào hệ thống giao thông và hạ tầng đô thị lớn là một trong ba đột phá chiến lược giai đoạn 2011 - 2020.

Bán đấu giá tài sản công là trụ sở làm việc phải đăng tải thông tin

Bán đấu giá tài sản công là trụ sở làm việc phải đăng tải thông tin

"Tôi đang công tác tại Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện, hiện tại tôi được giao nhiệm vụ lập hồ sơ đấu giá tài sản là trụ sở cơ quan đã không còn sử dụng (bao gồm đất và nhà), đã được đưa ra khỏi dữ liệu quốc gia về tài sản công. Như vậy, theo Công văn số 12006/BTC-QLCS ngày 02/10/2018 thì tôi có phải làm các bước để đăng tải trên Trang thông tin điện tử về tài sản công không?"