VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Tin tức, bài viết mới nhất về: TÀI SẢN NHÀ NƯỚC

Bất cập định giá đất trong cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước

Bất cập định giá đất trong cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước

Xử lý đất đai và xác định giá trị quyền sử dụng đất trong giá trị doanh nghiệp nhà nước (DNNN) khi cổ phần hóa (CPH) đang gặp không ít vướng mắc làm ảnh hưởng đến tiến độ sắp xếp, đổi mới DNNN.

[Infographic] Các trường hợp đơn vị sự nghiệp công lập không được thế chấp tài sản công

[Infographic] Các trường hợp đơn vị sự nghiệp công lập không được thế chấp tài sản công

Đơn vị sự nghiệp công lập không được sử dụng tài sản công để thế chấp hoặc thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự khác trong các trường hợp:

Năm 2018: Xử lý dứt điểm tồn tại, yếu kém của doanh nghiệp nhà nước

Năm 2018: Xử lý dứt điểm tồn tại, yếu kém của doanh nghiệp nhà nước

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương, tập đoàn, tổng công ty nhà nước tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, khẩn trương, quyết liệt triển khai các nghị quyết của Chính phủ, các nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao về tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước.

Chi ngân sách nhà nước góp phần phát triển bền vững nền kinh tế

Chi ngân sách nhà nước góp phần phát triển bền vững nền kinh tế

Chi ngân sách nhà nước là việc phân phối và sử dụng quỹ ngân sách nhà nước nhằm đảm bảo thực hiện chức năng của nhà nước theo những nguyên tắc nhất định. Với chức năng quan trọng đó, trong nhiều năm qua, chi ngân sách nhà nước đã từng bước được hoàn thiện theo hướng phân bổ hợp lý, có hiệu quả các nguồn lực gắn với các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong từng thời kỳ.

Quốc hội thông qua Luật Quản lý, sử dụng tài sản công

Quốc hội thông qua Luật Quản lý, sử dụng tài sản công

Sáng ngày 21/6, tại phiên họp bế mạc Quốc hội, với tỷ lệ 460/466 đại biểu Quốc hội tán thành, Quốc hội đã chính thức thông qua Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

Quy định về mua sắm ô tô từ nguồn ngân sách nhà nước năm 2017

Quy định về mua sắm ô tô từ nguồn ngân sách nhà nước năm 2017

Ngày 28/02/2017, Bộ Tài chính ban hành Công văn 2676/BTC-QLCS hướng dẫn mua sắm tài sản từ ngân sách nhà nước năm 2017 và nâng cao hiệu quả trong việc quản lý, sử dụng tài sản công. Theo đó, các cơ quan, tổ chức, đơn vị được khuyến khích áp dụng cơ chế khoán kinh phí sử dụng xe ô tô hoặc thuê xe để phục vụ công tác, việc mua mới xe chỉ được thực hiện khi đảm bảo đủ một số điều kiện.

Tiết kiệm, chống lãng phí đối với vốn và tài sản của Nhà nước tại doanh nghiệp

Tiết kiệm, chống lãng phí đối với vốn và tài sản của Nhà nước tại doanh nghiệp

Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2017 theo Quyết định số 398/QĐ-TTg vừa được Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 31/3/2017 đặt ra yêu cầu đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong lĩnh vực quản lý, sử dụng vốn và tài sản của Nhà nước tại doanh nghiệp.

Tăng cường quản lý, sử dụng đất đai, nhà công vụ và tài sản công

Tăng cường quản lý, sử dụng đất đai, nhà công vụ và tài sản công

Thủ tướng Chính phủ vừa yêu cầu thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên tất cả các lĩnh vực theo quy định của Luật Thực hành tiết kiếm, chống lãng phí, trong đó tập trung vào một số lĩnh vực bao gồm quản lý, sử dụng đất đai, trụ sở làm việc, nhà công vụ, tài sản công.

Đẩy mạnh công tác sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2016-2020

Đẩy mạnh công tác sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2016-2020

UBND TP. Hà Nội vừa vừa ban hành Công văn số 1240/UBND-KT, yêu cầu sở, ngành, doanh nghiệp liên quan triển khai thực hiện Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 2/2/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh công tác sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2016-2020.

Hạch toán đầy đủ, kịp thời các khoản thu, chi ngân sách nhà nước

Hạch toán đầy đủ, kịp thời các khoản thu, chi ngân sách nhà nước

Ông Trần Mạnh Hà, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Điện Biên cho biết, trong năm 2016, đơn vị đã tổ chức hạch toán đầy đủ, kịp thời các khoản thu, chi ngân sách nhà nước. Kiểm soát chi ngân sách nhà nước chặt chẽ đúng chế độ quy định, đảm bảo an toàn trong khâu kiểm soát, thanh toán cho các tổ chức cá nhân.

Tạm thời chưa thực hiện mua sắm tập trung cấp quốc gia với xe ô tô trong năm 2017

Tạm thời chưa thực hiện mua sắm tập trung cấp quốc gia với xe ô tô trong năm 2017

Ngày 28/2, Bộ Tài chính vừa ban hành Công văn 2676/BTC-QLCS hướng dẫn các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan khác ở Trung ương, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện mua sắm tài sản nhà nước từ nguồn ngân sách nhà nước năm 2017.

Rà soát, sắp xếp lại số xe ô tô phục vụ công tác chung

Rà soát, sắp xếp lại số xe ô tô phục vụ công tác chung

Bộ Tài chính vừa có công văn đề nghị các bộ, ngành, địa phương rà soát, sắp xếp lại số xe ô tô phục vụ công tác chung.

Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 84/2014/NĐ-CP

Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 84/2014/NĐ-CP

(Tài chính) Ngày 10/12, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 188/2014/TT-BTC hướng dẫn một số điều của Nghị định số 84/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Cụ thể hóa các chỉ tiêu tiết kiệm, chống lãng phí

Cụ thể hóa các chỉ tiêu tiết kiệm, chống lãng phí

(Tài chính) Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 188/2014/TT-BTC hướng dẫn một số điều của Nghị định số 84/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Kiên quyết đấu tranh với lối sống thực dụng

Kiên quyết đấu tranh với lối sống thực dụng

(Tài chính) Trong thực tế, lối sống thực dụng, đặc quyền, đặc lợi không chỉ làm hư hỏng một số cán bộ, đảng viên mà còn ảnh hưởng đến danh dự và uy tín của Đảng, làm tổn thất không nhỏ tài sản của Nhà nước và gây những bất bình trong nhân dân...

Đoàn kết nội bộ là điều mang tính quyết định

Đoàn kết nội bộ là điều mang tính quyết định

(Tài chính) Là người có mặt từ những ngày đầu thành lập hệ thống Kho bạc Nhà nước (KBNN) tới nay, chị Kiều Nguyệt được giao nhiều trọng trách của đơn vị: Phó giám đốc, chủ tịch Công đoàn Văn phòng KBNN tỉnh Hòa Bình. Với kinh nghiệm trong suốt 24 năm làm việc, chị Nguyệt luôn ý thức được rằng để hoàn thành công việc chung thì sự gắn bó đoàn kết nội bộ là điều quan trọng, mang tính quyết định.

 Sát sao cơ chế khoán xe công

Sát sao cơ chế khoán xe công

(Tài chính) Cục Quản lý công sản, Bộ Tài chính cho biết, trong năm 2013, việc quản lý xe ô tô công nhìn chung đã đi vào nề nếp, các bộ, ngành, địa phương cơ bản đã tuân thủ đúng tiêu chuẩn, định mức về trang bị xe ô tô cho các chức danh.

 Ban hành Nghị định về giám sát, kiểm tra, thanh tra doanh nghiệp nhà nước

Ban hành Nghị định về giám sát, kiểm tra, thanh tra doanh nghiệp nhà nước

(Tài chính) Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 49/2014/NĐ-CP ngày 20/05/2014 về giám sát, kiểm tra, thanh tra đối với doanh nghiệp nhà nước trong việc chấp hành pháp luật và tuân thủ các quyết định của chủ sở hữu.

Bàn về mua sắm tài sản, hàng hóa từ ngân sách theo phương thức tập trung

Bàn về mua sắm tài sản, hàng hóa từ ngân sách theo phương thức tập trung

(Tài chính) Việc thí điểm mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung (PTTT) đã được thực hiện từ năm 2008. Qua 6 năm triển khai thí điểm, phương thức này cho thấy sự phù hợp với thông lệ quốc tế cũng như điều kiện cụ thể tại Việt Nam. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, phương thức này cũng có nhiều tồn tại, hạn chế cần khắc phục. Vì vậy, Bộ Tài chính đã xây dựng dự thảo hoàn thiện cơ chế mua sắm tài sản nhà nước theo PTTT với nhiều thay đổi so với quy định hiện hành trình Thủ tướng Chính phủ xem xét ban hành.

 Không điều chuyển ô tô chuyên dùng nếu không có định mức sử dụng

Không điều chuyển ô tô chuyên dùng nếu không có định mức sử dụng

(Tài chính) Ngày 24/4, Cục Quản lý công sản- Bộ Tài chính cho biết, Bộ Tài chính vừa có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương yêu cầu khẩn trương rà soát, xây dựng định mức sử dụng xe ôtô chuyên dùng cho các đơn vị trực thuộc. Bộ Tài chính nhấn mạnh, việc tuân thủ tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản trong quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước là một trong những nguyên tắc quan trọng.