VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Tin tức, bài viết mới nhất về: TÀI SẢN NHÀ NƯỚC

Đoàn kết nội bộ là điều mang tính quyết định

Đoàn kết nội bộ là điều mang tính quyết định

(Tài chính) Là người có mặt từ những ngày đầu thành lập hệ thống Kho bạc Nhà nước (KBNN) tới nay, chị Kiều Nguyệt được giao nhiều trọng trách của đơn vị: Phó giám đốc, chủ tịch Công đoàn Văn phòng KBNN tỉnh Hòa Bình. Với kinh nghiệm trong suốt 24 năm làm việc, chị Nguyệt luôn ý thức được rằng để hoàn thành công việc chung thì sự gắn bó đoàn kết nội bộ là điều quan trọng, mang tính quyết định.

 Sát sao cơ chế khoán xe công

Sát sao cơ chế khoán xe công

(Tài chính) Cục Quản lý công sản, Bộ Tài chính cho biết, trong năm 2013, việc quản lý xe ô tô công nhìn chung đã đi vào nề nếp, các bộ, ngành, địa phương cơ bản đã tuân thủ đúng tiêu chuẩn, định mức về trang bị xe ô tô cho các chức danh.

 Ban hành Nghị định về giám sát, kiểm tra, thanh tra doanh nghiệp nhà nước

Ban hành Nghị định về giám sát, kiểm tra, thanh tra doanh nghiệp nhà nước

(Tài chính) Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 49/2014/NĐ-CP ngày 20/05/2014 về giám sát, kiểm tra, thanh tra đối với doanh nghiệp nhà nước trong việc chấp hành pháp luật và tuân thủ các quyết định của chủ sở hữu.

Bàn về mua sắm tài sản, hàng hóa từ ngân sách theo phương thức tập trung

Bàn về mua sắm tài sản, hàng hóa từ ngân sách theo phương thức tập trung

(Tài chính) Việc thí điểm mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung (PTTT) đã được thực hiện từ năm 2008. Qua 6 năm triển khai thí điểm, phương thức này cho thấy sự phù hợp với thông lệ quốc tế cũng như điều kiện cụ thể tại Việt Nam. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, phương thức này cũng có nhiều tồn tại, hạn chế cần khắc phục. Vì vậy, Bộ Tài chính đã xây dựng dự thảo hoàn thiện cơ chế mua sắm tài sản nhà nước theo PTTT với nhiều thay đổi so với quy định hiện hành trình Thủ tướng Chính phủ xem xét ban hành.

 Không điều chuyển ô tô chuyên dùng nếu không có định mức sử dụng

Không điều chuyển ô tô chuyên dùng nếu không có định mức sử dụng

(Tài chính) Ngày 24/4, Cục Quản lý công sản- Bộ Tài chính cho biết, Bộ Tài chính vừa có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương yêu cầu khẩn trương rà soát, xây dựng định mức sử dụng xe ôtô chuyên dùng cho các đơn vị trực thuộc. Bộ Tài chính nhấn mạnh, việc tuân thủ tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản trong quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước là một trong những nguyên tắc quan trọng.

Tuân thủ nguyên tắc phát triển kinh tế thị trường, bảo đảm bình đẳng giữa các thành phần kinh tế

Tuân thủ nguyên tắc phát triển kinh tế thị trường, bảo đảm bình đẳng giữa các thành phần kinh tế

(Tài chính) Làm thế nào để quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh một cách hiệu quả nhất? Đây có lẽ là một trong những câu hỏi trở đi trở lại khá nhiều lần trên diễn đàn Quốc hội, đặc biệt là trong những kỳ họp Quốc hội gần đây.

 Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước: Nếu không quyết liệt, nền kinh tế sẽ...

Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước: Nếu không quyết liệt, nền kinh tế sẽ...

(Tài chính) Chính phủ không quyết liệt xử lý thì hiệu quả sử dụng vốn, tài sản nhà nước sẽ gây áp lực tới nền kinh tế.

Tiêu chí kiểm toán trong kiểm toán hoạt động

Tiêu chí kiểm toán trong kiểm toán hoạt động

(Tài chính) Tiêu chí kiểm toán là các tiêu chuẩn có thể đạt được và hợp lý mà qua đó tính kinh tế, hiệu quả, hiệu lực của các hoạt động có thể đánh giá được

Hướng dẫn mua sắm tài sản nhà nước từ nguồn ngân sách

Hướng dẫn mua sắm tài sản nhà nước từ nguồn ngân sách

(Tài chính) Bộ Tài chính vừa có Công văn số 2133/BTC-QLCS hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương thực hiện mua sắm tài sản từ nguồn ngân sách nhà nước năm 2014.

 Đề xuất 9 nhiệm vụ chi của ngân sách trung ương

Đề xuất 9 nhiệm vụ chi của ngân sách trung ương

(Tài chính) Bộ Tài chính đang dự thảo Luật Ngân sách nhà nước (sửa đổi). So với Luật hiện hành quy định 7 nhiệm vụ chi của ngân sách trung ương, tại dự thảo, Bộ Tài chính đề xuất ngân sách trung ương sẽ chi vào 9 nhiệm vụ cơ bản.

Danh tính các dự án sẽ bị Kiểm toán soi năm 2014

Danh tính các dự án sẽ bị Kiểm toán soi năm 2014

(Tài chính) Kiểm toán Nhà nước vừa công bố kế hoạch kiểm toán năm 2014 trong các lĩnh vực ngân sách nhà nước; chuyên đề; báo cáo tài chính và các hoạt động liên quan đến sử dụng vốn và tài sản nhà nước năm 2013...

 Một số điểm mới trong Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (sửa đổi)

Một số điểm mới trong Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (sửa đổi)

(Tài chính) Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (sửa đổi) vừa được Quốc hội khóa XIII thông qua tại kỳ họp thứ 6. Luật gồm 5 Chương và 80 Điều. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2014. Theo Thứ trưởng Bộ Tài chính Trương Chí Trung, ngoài việc kế thừa các nội dung còn phù hợp thì Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (sửa đổi) đã bổ sung một số nội dung mới, cơ bản khắc phục những tồn tại của Luật (2005).

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính

(Tài chính) Ngày 23/12, Chính phủ ban hành Nghị định số 215/2013/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính.

Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; Kho bạc Nhà nước

Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; Kho bạc Nhà nước

(Tài chính) Ngày 21/11, Chính phủ ban hành Nghị định số 192/2013/NĐ-CP quy định việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; Kho bạc Nhà nước.

 Người đứng đầu nếu để xảy ra lãng phí sẽ phải bồi thường

Người đứng đầu nếu để xảy ra lãng phí sẽ phải bồi thường

(Tài chính) Ngày 26/11, Quốc hội đã thông qua Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (sửa đổi) (THTK, CLP) với đa số phiếu tán thành. Luật quy định nếu người đứng đầu doanh nghiệp nhà nước (DNNN) không thực hiện đúng quy định của luật và có hành vi vi phạm để xảy ra lãng phí sẽ phải bồi thường một phần hoặc toàn bộ thiệt hại, thậm chí bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

 Bộ Tài chính: Đốc thúc việc chuẩn hóa dữ liệu về tài sản nhà nước

Bộ Tài chính: Đốc thúc việc chuẩn hóa dữ liệu về tài sản nhà nước

(Tài chính) Bộ Tài chính vừa có văn bản gửi cơ quan tài chính một số bộ, ngành, sở tài chính tỉnh/thành phố khẩn trương thực hiện kiểm tra, xác nhận thông tin của tài sản nhà nước (TSNN) đã báo cáo, kê khai trong cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia và thực hiện chuẩn hóa dữ liệu trong Phần mềm Quản lý đăng ký TSNN.

 Phê duyệt Đề án Khai thác nguồn lực tài chính từ đất đai và tài sản nhà nước

Phê duyệt Đề án Khai thác nguồn lực tài chính từ đất đai và tài sản nhà nước

(Tài chính) Ngày 12/11, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định 2174/QĐ-TTG phê duyệt Đề án Khai thác nguồn lực tài chính từ đất đai và tài sản nhà nước phục vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2013 – 2020.

 Còn nhiều DNNN hoạt động trong các ngành Nhà nước không cần nắm giữ

Còn nhiều DNNN hoạt động trong các ngành Nhà nước không cần nắm giữ

(Tài chính) Sau hơn 20 năm đổi mới, sắp xếp lại hệ thống doanh nghiệp nhà nước (DNNN), số DN 100% vốn nhà nước đã giảm từ trên 12.000 DN xuống còn 5.655 DN vào năm 2000 và hiện tại giảm xuống còn 1.309 DNNN.

Hướng dẫn mua sắm tài sản từ nguồn ngân sách nhà nước 2013

Hướng dẫn mua sắm tài sản từ nguồn ngân sách nhà nước 2013

(Tài chính) Bộ Tài chính vừa có văn bản hướng dẫn các bộ, cơ quan trung ương và các địa phương mua sắm tài sản nhà nước từ nguồn ngân sách nhà nước 2013.

Mô hình giám sát mới đảm bảo sự phát triển bền vững của tài chính doanh nghiệp

Mô hình giám sát mới đảm bảo sự phát triển bền vững của tài chính doanh nghiệp

(Tài chính) Hiện nay, vấn đề quản lý giám sát tài chính nói chung và doanh (DN) có vốn Nhà nước nói riêng không những được Chính phủ Việt Nam cũng như các nhà đầu tư trong và ngoài nước mà người dân cũng rất quan tâm, đặc biệt là vấn đề giám sát đối với khu vực có vốn Nhà nước. Đây là một trong những khu vực vẫn nắm nguồn lực lớn của quốc gia từ nay đến 2020. Do đó, một sự đổ vỡ của các DN có vốn Nhà nước sẽ gây ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động của nền kinh tế cũng như toàn xã hội.