VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Tin tức, bài viết mới nhất về: TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

Phẩm chất đạo đức, phong cách người cán bộ công chức Tài chính Việt Nam

Phẩm chất đạo đức, phong cách người cán bộ công chức Tài chính Việt Nam

(Tài chính) Từ năm 2006, toàn đảng, toàn dân ta đã tích cực triển khai thực hiện Chỉ thị 06 CT-TW và hiện nay là Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Ban Cán sự Đảng và Đảng uỷ Bộ Tài chính luôn xác định việc học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và thực hiện Di chúc của Người không chỉ là việc làm thường xuyên mà còn là một trong những giải pháp quan trọng để xây dựng Đảng bộ Bộ Tài chính, ngành Tài chính trong sạch, vững mạnh hoàn thành suất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Quốc hội, Chính phủ và nhân dân giao phó.

Công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Bộ Tài chính: Những kết quả ấn tượng

Công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Bộ Tài chính: Những kết quả ấn tượng

(Tài chính) Nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của việc xây dựng, phát triển, nâng cao chất lượng và sức chiến đấu của Đảng là những nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu được Đảng bộ Bộ Tài chính đặc biệt quan tâm. Trong những năm qua, Đảng ủy Bộ Tài chính luôn quán triệt thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nhiệm vụ trên gắn với hoạt động chuyên môn. Điều này đã được minh chứng cụ thể bằng những kết quả hết sức ấn tượng trong năm 2013 và 6 tháng đầu năm 2014…

Chi đoàn Chi cục Thuế TP. Sơn La đẩy mạnh công tác Đoàn 6 tháng cuối năm

Chi đoàn Chi cục Thuế TP. Sơn La đẩy mạnh công tác Đoàn 6 tháng cuối năm

(Tài chính) Phát huy những kết quả đã đạt được trong hoạt động Đoàn, 6 tháng cuối 2014 Chi đoàn Chi cục Thuế TP. Sơn La tiếp tục đẩy mạnh các phong trào có tính thực tiễn, phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của đoàn viên thanh niên trong nghiệp vụ chuyên môn cũng như công tác Đoàn, triển khai thi đua đã cam kết với Đoàn Khối và thực hiện các Nghị quyết, chương trình do Đoàn Khối đề ra, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, hưởng ứng cuộc vận động xây dựng hình mẫu “Thanh niên Việt Nam thời kỳ mới” và đẩy mạnh thực hiện kế hoạch: “Năm thanh niên tình nguyện” gắn với xung kích xây dựng nông thôn mới; “Tuổi trẻ tham gia xây dựng văn minh đô thị”; "Xung kích tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông”...

Thấm nhuần lời dạy của Bác: “Nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”

Thấm nhuần lời dạy của Bác: “Nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”

(Tài chính) Nói đi đôi với làm là nguyên tắc quan trọng bậc nhất trong xây dựng nền đạo đức mới. Mỗi cán bộ, đảng viên hôm nay cần bằng những việc làm tốt, dù nhỏ nhưng có ích cho sự nghiệp chung...

Nhìn lại việc thực hiện Chỉ thị 03/CT-TW tại Chi bộ VVFC

Nhìn lại việc thực hiện Chỉ thị 03/CT-TW tại Chi bộ VVFC

(Tài chính) Sau hơn hai năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, những kết quả mà cán bộ, đảng viên Chi bộ Công ty cổ phần Thẩm định giá và Dịch vụ tài chính Việt Nam (VVFC) đạt được là rất đáng khích lệ.

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

(Tài chính) Trong những năm qua, để thực hiện phong trào “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Chi bộ và toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức Vụ Hợp tác Quốc tế đã quyết tâm xây dựng tổ chức Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức trong toàn Vụ “vừa hồng vừa chuyên” như lời dạy của Bác.

18 năm tận tụy với nghề tại Kho bạc Nhà nước Long An

18 năm tận tụy với nghề tại Kho bạc Nhà nước Long An

(Tài chính) Đó là từ mà đồng chí Giám đốc Thoa Văn Vi đã nói khi nhắc đến những cống hiến của người cán bộ phục vụ đã gắn bó 18 với Kho bạc Nhà nước (KBNN) Long An. Chị tên là Nguyễn Thị Sen, hiện là nhân viên phục vụ thuộc Phòng Hành chính – Quản trị. Chị là một trong những gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cấp tỉnh được biểu dương vào năm 2012.

Thông tin Công tác Đảng: Kênh tuyên truyền công tác Đảng hiệu quả

Thông tin Công tác Đảng: Kênh tuyên truyền công tác Đảng hiệu quả

(Tài chính) Ngày 6/3/2014, Đảng ủy Bộ Tài chính đã tổ chức Hội nghị “Tọa đàm góp ý, hoàn thiện, nâng cao chất lượng ấn phẩm “Thông tin Công tác Đảng” của Đảng bộ Bộ Tài chính sau khi xuất bản 4 số đầu tiên. Tại Hội nghị, nhiều ý kiến phát biểu đã nhận xét ấn phẩm bước đầu đã trở thành kênh tuyên truyền hiệu quả công tác xây dựng Đảng, góp phần định hướng công tác Đảng trong toàn ngành Tài chính.

Tuổi trẻ ngành Tài chính xứng đáng là thanh niên thế hệ Hồ Chí Minh

Tuổi trẻ ngành Tài chính xứng đáng là thanh niên thế hệ Hồ Chí Minh

(Tài chính) Những năm qua, cùng với đoàn viên thanh niên cả nước, tuổi trẻ ngành Tài chính đã ra sức phấn đấu học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh… Việc làm này luôn được duy trì thường xuyên, rộng khắp và đã đạt được nhiều hiệu quả thiết thực.

Những kết quả nổi bật của Đảng bộ Bộ Tài chính năm 2013

Những kết quả nổi bật của Đảng bộ Bộ Tài chính năm 2013

(Tài chính) Nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của việc xây dựng, phát triển, nâng cao chất lượng và sức chiến đấu của Đảng là những nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu được Đảng bộ Bộ Tài chính đặc biệt quan tâm. Trong những năm qua, Đảng ủy Bộ Tài chính luôn quán triệt thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nhiệm vụ trên gắn với hoạt động chuyên môn. Điều này đã được minh chứng cụ thể bằng những kết quả ấn tượng trong năm 2013…

Phát huy trí tuệ tập thể, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ

Phát huy trí tuệ tập thể, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ

(Tài chính) Để khẳng định vị thế của một cơ quan nghiên cứu hàng đầu trong lĩnh vực tài chính, Chi bộ Viện Chiến lược và Chính sách Tài chính (Viện CL&CSTC) đã chỉ đạo, phối hợp với Lãnh đạo Viện triển khai thực hiện thành công nhiệm vụ chính trị được giao. Nhiều công trình nghiên cứu khoa học đã phục vụ tốt cho công tác hoạch định chiến lược của Ngành và góp phần xây dựng cơ chế chính sách...

Nâng cao nhận thức chính trị cho cán bộ, đảng viên

Nâng cao nhận thức chính trị cho cán bộ, đảng viên

(Tài chính) Kinh nghiệm cho thấy, nơi nào quan tâm đến công tác xây dựng tổ chức Đảng thì nơi đó luôn tạo được sức mạnh to lớn, sự thống nhất, đoàn kết và nhất trí cao, góp phần đưa đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Chân lý đúng đắn này đã được thể hiện rõ ở Đảng ủy cơ quan Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN).

Không ngừng xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh

Không ngừng xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh

(Tài chính) Điều đáng ghi nhận tại Chi bộ Cục Quản lý Công sản trong thời gian qua là việc tích cực, chủ động triển khai hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, qua đó góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, xây dựng đơn vị ngày càng trong sạch vững mạnh.

 Ngành Thuế Yên Bái vững bước vào xuân

Ngành Thuế Yên Bái vững bước vào xuân

(Tài chính) Bước sang năm mới Giáp Ngọ 2014, nền kinh tế được dự báo vẫn còn nhiều khó khăn tiềm ẩn nhưng với sức mạnh của một tập thể đoàn kết, gắn bó, với sự tận tuỵ với nghề, tận tâm với công việc của từng công chức, ngành Thuế sẽ tiếp tục đổi mới để vượt lên chính mình hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Khắc ghi lời dạy của Người

Khắc ghi lời dạy của Người

(Tài chính) Ngày 14/5/2011, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 03-CT/TW về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Từ đây, việc học và làm theo Bác đã trở thành một nội dung được mỗi cán bộ, đảng viên thuộc Chi bộ Cục Tin học và Thống kê Tài chính luôn thấm nhuần để thực hiện hiệu quả, thường xuyên.

Không ngừng nhân rộng điển hình học tập và làm theo lời Bác

Không ngừng nhân rộng điển hình học tập và làm theo lời Bác

(Tài chính) Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh từ nhiều năm nay đã trở thành việc làm thường xuyên, gắn với nhiệm vụ chuyên môn của mỗi cán bộ, đảng viên hệ thống Kho bạc Nhà nước (KBNN). Để hiểu rõ hơn về những kết quả trên, phóng viên Thông tin Công tác Đảng đã có cuộc trao đổi với đồng chí Trần Minh Hằng - Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng giám đốc KBNN.

Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

(Tài chính) Thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/05/2011 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và học tập chuyên đề năm 2013 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương, nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, việc sửa đổi lề lối làm việc và thực hành đạo đức công vụ theo tư tưởng Hồ Chí Minh là việc Ban Lãnh đạo Kho bạc Nhà nước (KBNN), Ban Thường vụ Đảng ủy luôn chú trọng và thường xuyên quan tâm.

Không ngừng học và làm theo phong cách vì dân, trọng dân, gần dân của Bác

Không ngừng học và làm theo phong cách vì dân, trọng dân, gần dân của Bác

(Tài chính) Nhằm không ngừng củng cố mối quan hệ giữa ngành Tài chính với nhân dân, mỗi cán bộ, đảng viên trong Ngành đã và đang không ngừng học tập và làm theo phong cách vì dân, trọng dân, gần dân của Bác. Đây chính là việc làm ý nghĩa, thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành TW Đảng (Khóa XI)“Về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”.

Hội nghị tổng kết công tác đoàn và phong trào thanh niên Bộ Tài chính năm 2013

Hội nghị tổng kết công tác đoàn và phong trào thanh niên Bộ Tài chính năm 2013

(Tài chính) Sáng ngày 07/01/2014, tại Hà Nội, Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2013 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2014 đánh giá kết quả đạt được của Đoàn Thanh niên cơ quan Bộ Tài chính trong công tác chuyên môn, công tác nội ngành, đoàn thể trong năm 2013, đồng thời, tổ chức phát động phong trào thi đua trong khối cơ quan Bộ nhằm phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao trong năm 2014.

Hà Tĩnh hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách năm 2013

Hà Tĩnh hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách năm 2013

(Tài chính) Mặc dù năm 2013, tình hình kinh tế gặp nhiều khó khăn trong việc thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước (NSNN) nhưng Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh vẫn luôn tích cực, nỗ lực, chủ động xây dựng các giải pháp ngay từ đầu năm để phấn đấu vượt dự toán giao.