VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Tin tức, bài viết mới nhất về: THI ĐUA YÊU NƯỚC

[Infographic] Các phong trào thi đua yêu nước thời kỳ đổi mới

[Infographic] Các phong trào thi đua yêu nước thời kỳ đổi mới

Trong thời kỳ đổi mới, tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được Đảng và nhân dân ta vận dụng sáng tạo. Các phong trào thi đua đã, đang đi vào thực chất và có hiệu quả.

Một số tư liệu quý về Chủ tịch Hồ Chí Minh với phong trào thi đua ái quốc

Một số tư liệu quý về Chủ tịch Hồ Chí Minh với phong trào thi đua ái quốc

Sáng ngày 7/6, tại Hà Nội, Bảo tàng Hồ Chí Minh phối hợp với Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng khai mạc triển lãm “Chủ tịch Hồ Chí Minh với phong trào Thi đua yêu nước”. Sau đây là một số tư liệu quý về Chủ tịch Hồ Chí Minh với phong trào thi ái yêu nước được giới thiệu tại triển lãm.

Tư tưởng yêu nước, thương dân trong Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tư tưởng yêu nước, thương dân trong Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Yêu nước, thương dân là những nội dung cơ bản trong Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, có ý nghĩa lịch sử và giá trị nhân văn sâu sắc. Tư tưởng thi đua ái quốc của Người dựa chắc trên nền tảng truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về Thi đua yêu nước

Tư tưởng Hồ Chí Minh về Thi đua yêu nước

Ngày 11/6/1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra lời kêu gọi Thi đua ái quốc, mở đầu cho phong trào hành động cách mạng mới của toàn dân. Nhìn lại chặng đường 70 năm qua, có thể khẳng định mọi thành quả của cách mạng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân ta đều gắn liền với việc tổ chức có hiệu quả phong trào thi đua yêu nước.

Đất nước đổi mới từ phong trào “Thi đua yêu nước“

Đất nước đổi mới từ phong trào “Thi đua yêu nước“

Sáng 28/5 vừa qua, tại Nhà triển lãm 45 Tràng Tiền (Hà Nội) đã khai mạc triển lãm ảnh "70 năm thi đua yêu nước", nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh viết Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2018). Triển lãm do Thông tấn xã Việt Nam phối hợp với Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương tổ chức. Các bức ảnh phản ánh phong trào thi đua yêu nước trong thời kỳ đổi mới, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Dưới đây là một số hình ảnh tại triển lãm được phóng viên chụp lại.

Tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện tốt tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước

Tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện tốt tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi Thi đua ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2018) do Ban Chấp hành Trung ương, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức ngày 3/6/2018, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị toàn thể đồng chí, đồng bào, chiến sĩ cả nước tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện tốt tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước.

Cục Thuế Hà Tĩnh quán triệt các nội dung và kết luận của Hội nghị lần thứ 7

Cục Thuế Hà Tĩnh quán triệt các nội dung và kết luận của Hội nghị lần thứ 7

(Tài chính) Ban Thường vụ Đảng ủy Cục Thuế, Kho bạc tỉnh Hà Tĩnh và Ban quản lý Dự án Sắt Thạch Khê đã phối hợp tổ chức học tập quán triệt các nội dung và kết luận của Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) cho hơn 150 đảng viên thuộc 3 đơn vị.

Khối thi đua Tài chính đạt thành tích cao tại Giải thể thao và Hội diễn nghệ thuật quần chúng TP. Đà Nẵng

Khối thi đua Tài chính đạt thành tích cao tại Giải thể thao và Hội diễn nghệ thuật quần chúng TP. Đà Nẵng

Chào mừng kỷ niệm 123 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2013), hướng tới kỷ niệm 65 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2013) và hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, vừa qua TP. Đà Nẵng đã tổ chức Giải thể thao và Hội diễn nghệ thuật quần chúng thi đua yêu nước các Khối, Cụm thi đua thành phố năm 2013.

Khối Tài chính - Kinh tế ký giao ước thi đua năm 2013

Khối Tài chính - Kinh tế ký giao ước thi đua năm 2013

(Tài chính) Ngày 07/5/2013, khối Tài chính - Kinh tế tỉnh Hà Tĩnh gồm các đơn vị: Cục Hải quan, Kho bạc Nhà nước, Ban quản lý Khu kinh tế Vũng Áng, Ban điều phối dự án IMPP, Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản, Cục thuế, Ban Quản lý dự án Ngàn Trươi - Cẩm Trang, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên & Môi trường, Sở Giao thông vận tải, Sở Công Thương, Sở Xây dựng, Ban quản lý khu vực mỏ sắt Thạch Khê, Ban quản lý Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, Sở Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn và Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh đã tổ chức lễ ký kết giao ước thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2013. Đây là hoạt động thiết thực nhằm hướng tới kỷ niệm 123 năm ngày sinh của Bác và ngày thi đua yêu nước.

Hưởng ứng Lời kêu gọi thi đua ái quốc

Hưởng ứng Lời kêu gọi thi đua ái quốc

(Tài chính) Hàng năm Bộ Tài chính đều phát động phong trào thi đua lao động trong toàn Ngành và được các đơn vị trong Bộ hưởng ứng nhiệt liệt. Nhân kỷ niệm 65 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh viết Lời kêu gọi thi đua ái quốc (ngày 11-6-1948), FinancePlus.vn xin đăng lại nội dung này, như một lần hiệu triệu nữa của Bác Hồ tới mỗi chúng ta: “thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”.