VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Tin tức, bài viết mới nhất về: THÔNG TƯ SỐ 01/2020/TT-BKHĐT

Hướng dẫn phân loại và đánh giá hợp tác xã

Hướng dẫn phân loại và đánh giá hợp tác xã

Thông tư số 01/2020/TT-BKHĐT ngày 19/2/2020 hướng dẫn phân loại và đánh giá hợp tác xã do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành.