VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Tin tức, bài viết mới nhất về: THÔNG TƯ SỐ 02/2020/TT-BTTTT

Quy định danh mục, đối tượng thụ hưởng dịch vụ viễn thông công ích

Quy định danh mục, đối tượng thụ hưởng dịch vụ viễn thông công ích

Thông tư số 02/2020/TT-BTTTT ngày 14/02/2020 quy định danh mục, đối tượng thụ hưởng, phạm vi, chất lượng, giá cước tối đa dịch vụ viễn thông công ích và mức hỗ trợ cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020 do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành.