VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Tin tức, bài viết mới nhất về: THÔNG TƯ SỐ 03/2020/TT-BTTTT

Quy định về lập đề cương và dự toán đối với hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng kinh phí thuộc ngân sách nhà nước

Quy định về lập đề cương và dự toán đối với hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng kinh phí thuộc ngân sách nhà nước

Thông tư số 03/2020/TT-BTTTT ngày 24/02/2020 quy định về lập đề cương và dự toán chi tiết đối với hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng kinh phí chi thường xuyên thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành.