VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Tin tức, bài viết mới nhất về: THÔNG TƯ SỐ 07/2020/TT-BTC

Quy định về chế độ quản lý tài chính, tài sản đối với Cơ quan Việt Nam

Quy định về chế độ quản lý tài chính, tài sản đối với Cơ quan Việt Nam

Thông tư số 07/2020/TT-BTC ngày 03/02/2020 quy định về chế độ quản lý tài chính, tài sản đối với Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài do Bộ Tài chính ban hành.