VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Tin tức, bài viết mới nhất về: THÔNG TƯ SỐ 11/2014/TT-BTC

Hành lang pháp lý mới về trò chơi có thưởng

Hành lang pháp lý mới về trò chơi có thưởng

(Tài chính) Có hiệu lực thi hành từ ngày 15/3/2014, Thông tư số 11/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành hướng dẫn Nghị định số 86/2013/NĐ-CP về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài được đánh giá là tiếp nối quá trình hoàn thiện quy định pháp lý cho loại hình kinh doanh đặc thù và nhạy cảm này. Bài viết phân tích những nội dung cơ bản trong văn bản nói trên.

Lệ phí xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng

Lệ phí xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng

(Tài chính) Theo quy định mới được Bộ Tài chính ban hành, từ ngày 15/3, mức lệ phí xin cấp, gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng của doanh nghiệp là 150.000.000 đồng; Lệ phí xin cấp lại, điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh là 20.000.000 đồng.

Hướng dẫn một số điều quy định tại Nghị định số 86/2013/NĐ-CP

Hướng dẫn một số điều quy định tại Nghị định số 86/2013/NĐ-CP

(Tài chính) Ngày 17/1, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 11/2014/TT-BTC hướng dẫn một số điều quy định tại Nghị định số 86/2013/NĐ-CP ngày 29/7/2013 của Chính phủ về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài.