VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Tin tức, bài viết mới nhất về: THÔNG TƯ SỐ 25/2019/TT-BTC

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 323/2016/TT-BTC

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 323/2016/TT-BTC

Ngày 22/4/2019, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 25/2019/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 323/2016/TT-BTC ngày 16/12/2016 của Bộ Tài chính quy định về kiểm tra, giám sát và đánh giá chất lượng hoạt động thẩm định giá.