VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Tin tức, bài viết mới nhất về: THÔNG TƯ SỐ 56/2019/TT-BTC

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 49/2015/TT-BTC và Thông tư số 191/2015/TT-BTC

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 49/2015/TT-BTC và Thông tư số 191/2015/TT-BTC

Ngày 23/8/2019, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 56/2019/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 49/2015/TT-BTC và Thông tư số 191/2015/TT-BTC.