VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Tin tức, bài viết mới nhất về: THÔNG TƯ SỐ 60/2019/TT-BTC

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2015/TT-BTC

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2015/TT-BTC

Ngày 30/8/2019, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 60/2019/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.