VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Tin tức, bài viết mới nhất về: THÔNG TƯ SỐ 71/2019/TT-BTC

Bãi bỏ Thông tư số 116/2012/TT-BTC và Thông tư số 135/2013/TT-BTC

Bãi bỏ Thông tư số 116/2012/TT-BTC và Thông tư số 135/2013/TT-BTC

Ngày 08/10/2019, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 71/2019/TT-BTC bãi bỏ Thông tư số 116/2012/TT-BTC ngày 18/7/2012 và Thông tư số 135/2013/TT-BTC ngày 27/9/2013.