VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Tin tức, bài viết mới nhất về: THÔNG TƯ SỐ 72/2019/TT-BTC

Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 6 Thông tư số 45/2014/TT-BTC

Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 6 Thông tư số 45/2014/TT-BTC

Ngày 14/10/2019, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 72/2019/TT-BTC sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 6 Thông tư số 45/2014/TT-BTC ngày 16/4/2014 hướng dẫn về thu, nộp khoản đóng góp bắt buộc, chế độ quản lý tài chính và chế độ hạch toán, kế toán đối với Quỹ phòng, chống tác hại của thuốc lá.