VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Tin tức, bài viết mới nhất về: THU CHI NGOẠI TỆ

Kho bạc Nhà nước công bố tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 12/2018

Kho bạc Nhà nước công bố tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 12/2018

Ngày 30/11/2018, Kho bạc Nhà nước đã ra thông báo công bố tỷ giá hạch toán và báo cáo thu - chi ngoại tệ tháng 12/2018 áp dụng thống nhất trên phạm vi cả nước.

Kho bạc Nhà nước công bố tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 3/2018

Kho bạc Nhà nước công bố tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 3/2018

Ngày 28/2/2018, Kho bạc Nhà nước đã công bố tỷ giá hạch toán và báo cáo thu – chi ngoại tệ tháng 3/2018 áp dụng thống nhất trên phạm vi cả nước.

Kho bạc Nhà nước công bố tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 1/2018

Kho bạc Nhà nước công bố tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 1/2018

Tại Thông báo số 6289/TB-KBNN ngày 29/12/2017 về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 1/2018, Kho bạc Nhà nước cho biết, tỷ giá hạch toán và báo cáo thu - chi ngoại tệ tháng 1/2018 áp dụng thống nhất trên phạm vi cả nước.