VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Tin tức, bài viết mới nhất về: THU NHẬP NGOÀI LÃI

Ngân hàng lớn “trúng đậm” từ nguồn bảo hiểm

Ngân hàng lớn “trúng đậm” từ nguồn bảo hiểm

Bên cạnh nguồn thu từ tín dụng, các nhà băng tiếp tục đẩy mạnh mảng dịch vụ, trong đó thu từ phí bảo hiểm đóng góp tỷ trọng tích cực vào tổng nguồn thu ngân hàng.

Yếu tố vĩ mô ảnh hưởng đến thu nhập ngoài lãi của các ngân hàng thương mại Việt Nam

Yếu tố vĩ mô ảnh hưởng đến thu nhập ngoài lãi của các ngân hàng thương mại Việt Nam

Nghiên cứu này tiến hành xem xét các yếu tố vĩ mô tác động đến thu nhập ngoài lãi sử dụng số liệu của 27 ngân hàng thương mại cổ phần tại Việt Nam trong giai đoạn 2010 -2017 với dữ liệu bảng cân bằng. Trên cơ sở thu thập dữ liệu nghiên cứu, bài viết sử dụng phương pháp bình phương bé nhất tổng quát, kết quả nghiên cứu cho thấy, các yếu tố như: GDP, lạm phát, lãi suất, chỉ số quản trị cấp quốc gia có mối quan hệ nghịch biến với thu nhập ngoài lãi.

Một số vấn đề về chuyển đổi mô hình lợi nhuận của các ngân hàng thương mại

Một số vấn đề về chuyển đổi mô hình lợi nhuận của các ngân hàng thương mại

Với việc lãi suất dần được thúc đẩy cải cách theo hướng thị trường, sự cạnh tranh ngày càng gay gắt và áp lực thích ứng với tác động của Cách mạng công nghiệp 4.0, các ngân hàng thương mại dựa vào mô hình lợi nhuận truyền thống đối mặt với thách thức nghiêm trọng.