VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Tin tức, bài viết mới nhất về: TIỀM LỰC KINH TẾ

Đổi mới mô hình tăng trưởng để phát triển nhanh và bền vững

Đổi mới mô hình tăng trưởng để phát triển nhanh và bền vững

Yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng xuất phát từ những hạn chế của mô hình tăng trưởng thời gian qua cùng với những thay đổi của bối cảnh mới. Bài báo tập trung phân tích về yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng, từ đó nêu ra các định hướng đổi mới và một số nhóm giải pháp chủ yếu thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng trong giai đoạn tới.

Sức mạnh Trung Hoa: Sự ảo tưởng có hệ thống

Sức mạnh Trung Hoa: Sự ảo tưởng có hệ thống

(Tài chính) Giáo sư khoa học chính trị và quan hệ quốc tế tại Đại học George Washington của Mỹ David Shambaugh, một học giả nổi tiếng về Trung Quốc, vừa có bài viết đăng trên The National Interest, trong đó đặt câu hỏi lớn: Trung Quốc có phải là một cường quốc toàn cầu? Trong bài viết, GS. Shambaugh cho rằng, sức mạnh và tầm ảnh hưởng của Bắc Kinh vẫn còn hạn chế trong 5 lĩnh vực: ngoại giao quốc tế, quân sự, văn hóa, kinh tế và hệ thống chính trị.

  Đại biểu Quốc hội nói về dự toán thu, chi ngân sách 2014

Đại biểu Quốc hội nói về dự toán thu, chi ngân sách 2014

(Tài chính) Tiếp tục Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII, ngày 12/11, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2014. Theo đó, tổng số thu cân đối ngân sách Nhà nước là 782.700 tỷ đồng; Tổng số chi cân đối ngân sách Nhà nước là 1.006.700 tỷ đồng; Mức bội chi ngân sách Nhà nước là 224.000 tỷ đồng, tương đương 5,3% tổng sản phẩm trong nước (GDP).

"Quả đấm thép" tìm lại sức mạnh

(Tài chính) Theo các chuyên gia kinh tế, các tập đoàn kinh tế (TĐKT) của Nhà nước đều được hình thành từ quyết định hành chính trên cơ sở tổ chức lại tổng công ty (TCT) nhà nước, chưa có TĐKT nào được hình thành trên cơ sở các doanh nghiệp (DN) tự phát triển, tích tụ và tập trung vốn, đầu tư chi phối các DN khác bằng các biện pháp sáp nhập, mua cổ phần, góp vốn để hình thành các liên kết bền chặt và phát triển thành TĐKT.