VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Tin tức, bài viết mới nhất về: TIỀN KHÔNG ĐỦ TIÊU CHUẨN LƯU THÔNG

Đổi tiền polymer không đủ tiêu chuẩn lưu thông như thế nào?

Đổi tiền polymer không đủ tiêu chuẩn lưu thông như thế nào?

Theo các chuyên gia ngân hàng, trong quá trình lưu thông, chất lượng đồng tiền sẽ giảm dần theo thời gian sử dụng.