VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Tin tức, bài viết mới nhất về: TIẾP NHẬN NỢ

Doanh thu từ hoạt động mua bán nợ của DATC tăng 25%

Doanh thu từ hoạt động mua bán nợ của DATC tăng 25%

Trên cơ sở phát huy những kết quả đã đạt được trong thời gian qua, năm 2018, Công ty TNHH Mua bán nơ Việt Nam (DATC) đã bám sát sự chỉ đạo của Bộ Tài chính, quyết liệt thực hiện các mục tiêu, giải pháp đã đề ra. Kết quả đã có nhiều chuyển biến tích cực trên mọi lĩnh vực hoạt động, đặc biệt là các hoạt động mua bán nợ, tài sản, tiếp nhận, xử lý nợ và tài sản loại trừ.

Nâng cao hiệu quả từ tiếp nhận, xử lý nợ và tài sản loại trừ

Nâng cao hiệu quả từ tiếp nhận, xử lý nợ và tài sản loại trừ

Trong hàng loạt hoạt động thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ được Chính phủ, Bộ Tài chính giao và các kế hoạch do chính mình đặt ra đặt ra luôn được của Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) thực hiện hiệu quả, hoạt động tiếp nhận, xử lý nợ và tài sản loại trừ luôn được là điểm sáng...

Quy định mới về xử lý nợ khi chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước

Quy định mới về xử lý nợ khi chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước

(Taichinh) - Chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015, Thông tư số 57/2015/TT-BTC được Bộ Tài chính ban hành ngày 24/4/2015 thay thế Thông tư số 36/2006/TT-BTC với nhiều quy định mới, tạo thuận lợi cho việc xử lý các khoản nợ khi chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước...

DATC phải tiếp nhận nợ DNNN trong 30 ngày

DATC phải tiếp nhận nợ DNNN trong 30 ngày

(Tài chính) Đây là một trong những nội dung tại dự thảo Thông tư thay thế Thông tư 38/2006/TT-BTC đang được Bộ Tài chính lấy ý kiến. Theo Bộ Tài chính, quy định trên nhằm tạo điều kiện cho DN sắp xếp, chuyển đổi xử lý nhanh nợ và tài sản loại trừ và sớm xử lý thu hồi nợ, tài sản cho Nhà nước.