VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Tin tức, bài viết mới nhất về: TIẾT KIỆM CHI NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG

Phân bổ, sử dụng 49.112 tỷ đồng tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách trung ương năm 2019

Phân bổ, sử dụng 49.112 tỷ đồng tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách trung ương năm 2019

Đó là nội dung được nêu tại Nghị quyết số 936/NQ-UBTVQH14 ngày 5/5/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc bổ sung dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2019 và phân bổ, sử dụng nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách Trung ương năm 2019.