VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Tin tức, bài viết mới nhất về: TỔ CHỨC TÀI CHÍNH VI MÔ

Hạ lãi suất tiền gửi dự trữ bắt buộc có thể thúc đẩy tín dụng

Hạ lãi suất tiền gửi dự trữ bắt buộc có thể thúc đẩy tín dụng

Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết, hạ lãi suất điều hành để phù hợp với diễn biến thị trường và tác động kéo giảm các lãi suất khác. Theo chuyên gia Nguyễn Trí Hiếu, động thái của NHNN sẽ thúc đẩy các TCTD cho vay nhiều hơn, trong bối cảnh tín dụng tăng chậm.

Hướng dẫn kế toán áp dụng cho tổ chức tài chính vi mô

Hướng dẫn kế toán áp dụng cho tổ chức tài chính vi mô

Ngày 25/01/2019, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 05/2019/TT-BTC hướng dẫn kế toán áp dụng cho tổ chức tài chính vi mô.

Tổ chức tài chính vi mô thực hiện thống kê tài khoản kế toán, báo cáo tài chính thế nào?

Tổ chức tài chính vi mô thực hiện thống kê tài khoản kế toán, báo cáo tài chính thế nào?

Ngày 25/01/2019, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 05/2019/TT-BTC hướng dẫn kế toán áp dụng cho tổ chức tài chính vi mô.

Quy định tỷ lệ dự trữ bắt buộc áp dụng cho các tổ chức tín dụng

Quy định tỷ lệ dự trữ bắt buộc áp dụng cho các tổ chức tín dụng

Tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với tiền gửi bằng VND không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 12 tháng là 3% trên tổng số dư tiền gửi phải tính dự trữ bắt buộc...

Cá nhân được góp vốn tối đa 5% vào tổ chức tài chính vi mô

Cá nhân được góp vốn tối đa 5% vào tổ chức tài chính vi mô

Đây là nội dung nổi bật tại Thông tư 03/2018/TT-NHNN quy định về cấp Giấy phép, tổ chức và hoạt động của tổ chức tài chính vi mô.

Quy định mới về vốn góp tại tổ chức tài chính vi mô

Quy định mới về vốn góp tại tổ chức tài chính vi mô

Ngày 23/02/2018, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư 03/2018/TT-NHNN quy định về cấp giấy phép, tổ chức và hoạt động của tổ chức tài chính vi mô. Thông tư đã đưa ra một số quy định về tỷ lệ sở hữu phần vốn góp của các thành viên tại tổ chức tài chính vi mô.

Tổ chức tài chính vi mô hoạt động cần điều kiện gì?

Tổ chức tài chính vi mô hoạt động cần điều kiện gì?

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ban hành Thông tư 03/2018/TT-NHNN quy định về cấp Giấy phép, tổ chức và hoạt động của tổ chức tài chính vi mô, trong đó quy định rõ các điều kiện để được cấp giấy phép thành lập và hoạt động của tổ chức tài chính vi mô.

Quy định về cho vay đặc biệt đối với tổ chức được kiểm soát đặc biệt

Quy định về cho vay đặc biệt đối với tổ chức được kiểm soát đặc biệt

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam vừa ban hành Thông tư số 01/2018/TT-NHNN quy định về cho vay đặc biệt đối với tổ chức tín dụng (TCTD) được kiểm soát đặc biệt; trong đó quy định cụ thể về các trường hợp cho vay đặc biệt; Mức cho vay, thời hạn và lãi suất cho vay đặc biệt.

Các trường hợp cho vay đặc biệt đối với tổ chức tín dụng?

Các trường hợp cho vay đặc biệt đối với tổ chức tín dụng?

Thông tư số 01/2018/TT-NHNN ngày 26/1/2018 của Ngân hàng Nhà nước quy định về cho vay đặc biệt đối với tổ chức tín dụng (TCTD) được kiểm soát đặc biệt; trong đó quy định cụ thể đối với các trường hợp sau:

Đề xuất mới về chế độ tài chính đối với tổ chức tài chính vi mô

Đề xuất mới về chế độ tài chính đối với tổ chức tài chính vi mô

Tại dự thảo Thông tư hướng dẫn chế độ tài chính đối với tổ chức tài chính vi mô do Bộ Tài chính soạn thảo hướng dẫn như sau: Lợi nhuận của tổ chức tài chính vi mô sau khi bù đắp lỗ năm trước theo quy định của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp...

 Nâng hiệu quả tổ chức tài chính vi mô tại Việt Nam

Nâng hiệu quả tổ chức tài chính vi mô tại Việt Nam

(Tài chính) Tổ chức tài chính vi mô ở Việt Nam đã có nhiều đóng góp cho khả năng tiếp cận dịch vụ tài chính cho người nghèo và thu nhập thấp, từ đó mang lại hiệu quả kinh tế lớn cho hàng triệu hộ gia đình. Tuy nhiên, vẫn có những vướng mắc cần tháo gỡ để nâng cao hiệu quả các tổ chức này.

"Bà đỡ" nào cho tài chính vi mô?

(Tài chính) Mặc dù, Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010 đã xác định tổ chức tài chính vi mô (TCVM) là một loại hình tín dụng trong hệ thống, đặc biệt, Quyết định số 2195/QĐ – TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án xây dựng và phát triển tổ chức TCVM tại Việt Nam đến năm 2020, tuy nhiên, làm thế nào để tạo điều kiện cho TCVM phát triển qua đó phục vụ tầng lớp dân cư có thu nhập thấp thoát nghèo, đồng thời bảo đảm sự an toàn trong toàn bộ hệ thống đang là một câu hỏi khó.

Hoàn thiện hành lang pháp lý cho bảo hiểm tiền gửi

Hoàn thiện hành lang pháp lý cho bảo hiểm tiền gửi

(Tài chính) Có hiệu lực thi hành từ ngày 19/8/2013, Nghị định 68/2013/NĐ-CP ngày 28/6/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Bảo hiểm tiền gửi (BHTG) được đánh giá là sẽ tạo chuyển biến tích cực đến hoạt động Bảo hiểm tiền gửi tại Việt Nam. Đây là lần đầu tiên hoạt động Bảo hiểm tiền gửi tại Việt Nam có được một hành lang pháp lý quy định và hướng dẫn đầy đủ nhất.

 Tín dụng đen, nhận diện lỗi hệ thống

Tín dụng đen, nhận diện lỗi hệ thống

(Tài chính) Bộ luật Hình sự có một điều luật về tội cho vay nặng lãi, nhưng quy định này lại không phát huy tác dụng trong thực tế.