VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Tin tức, bài viết mới nhất về: TỔNG CÔNG TY NHÀ NƯỚC

TP. Hồ Chí Minh kiểm tra việc sắp xếp nhà đất tại các Tổng công ty nhà nước

TP. Hồ Chí Minh kiểm tra việc sắp xếp nhà đất tại các Tổng công ty nhà nước

Năm 2020, TP. Hồ Chí Minh sẽ hoàn thành việc phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý nhà đất do các tổng công ty, công ty 100% vốn nhà nước thành phố đang quản lý, sử dụng theo phương án đã được phê duyệt.

Đẩy mạnh các giải pháp cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam hiện nay

Đẩy mạnh các giải pháp cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam hiện nay

Cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp được xác định là nhiệm vụ trọng tâm để thực hiện cơ cấu doanh nghiệp nhà nước. Trong bối cảnh mới cùng với sự ra đời của Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, nhiệm vụ đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước thời gian tới đặt ra vô cùng nặng nề, đòi hỏi quyết tâm cao và các giải pháp quyết liệt, đột phá hơn.

Giải pháp cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam

Giải pháp cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam

Cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp được xác định là nhiệm vụ trọng tâm để thực hiện cơ cấu doanh nghiệp nhà nước (DNNN).

Thoái vốn chậm, mới thu về được 165.956 tỷ đồng

Thoái vốn chậm, mới thu về được 165.956 tỷ đồng

Định vị lại vai trò của các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước

Định vị lại vai trò của các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước

“Phát triển kinh tế bền vững, sáng tạo, bao trùm” là chủ đề chính được các nhà quản lý, các chuyên gia kinh tế, đại diện của các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước trao đổi tại buổi Tọa đàm khoa học “Quan điểm, chủ trương, giải pháp phát triển kinh tế bền vững, sáng tạo, bao trùm” do Hội đồng Lý luận Trung ương phối hợp với Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức tại Hà Nội (ngày 26/2/2019).

Cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tạo chuyển biến rõ nét những tháng cuối năm

Cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tạo chuyển biến rõ nét những tháng cuối năm

Nhiều nội dung quan trọng liên quan đến điều hành kinh tế đã được nêu rõ tại Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9/2018 vừa được Chính phủ ban hành.

Căn cứ điều chỉnh giá hợp đồng khi tăng lương tối thiểu

Căn cứ điều chỉnh giá hợp đồng khi tăng lương tối thiểu

Đối với hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh, việc điều chỉnh đơn giá hợp đồng được thực hiện bằng việc xác định đơn giá ở thời điểm 28 ngày trước ngày nộp hồ sơ thanh toán theo quy định của hợp đồng và thời điểm 28 ngày trước ngày mở thầu.

Khối ngoại bán ròng: Không nên xem nhẹ

Khối ngoại bán ròng: Không nên xem nhẹ

Chiếm 15-20% tổng giá trị giao dịch toàn thị trường, rõ ràng, ảnh hưởng của khối ngoại là điều không phải bàn cãi. Bởi vậy, việc "giữ chân" khối này là hết sức cần thiết, nhất là trong bối cảnh khối ngoại liên tục bán ròng thời gian gần đây.

Bộ Tài chính đề nghị nhiều biện pháp “thúc” tiến độ cổ phần hóa

Bộ Tài chính đề nghị nhiều biện pháp “thúc” tiến độ cổ phần hóa

Theo báo cáo thống kê của Bộ Tài chính, trong 5 tháng đầu năm 2018, có 5 doanh nghiệp được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án cổ phần hóa. Bộ Tài chính cho biết, tuy cơ chế, chính sách đã có nhưng việc thực hiện cổ phần hóa vẫn chậm tiến độ do nhiều nguyên nhân.

Báo cáo hoạt động Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp tại các Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước

Báo cáo hoạt động Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp tại các Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước

Ngày 28/7/2017, Văn phòng Chính phủ có Công văn số 7884/VPCP-KTTH năm 2017 gửi Các Bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương yêu cầu báo cáo hoạt động Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp tại các Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước.

Mệnh lệnh tái cơ cấu

Mệnh lệnh tái cơ cấu

(Tài chính) “Tái cơ cấu DNNN là một nhiệm vụ chính trị trọng tâm, cần khẩn trương và kiên quyết hoàn thành…” là mệnh lệnh được Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng quán triệt tại Hội nghị giao ban tái cơ cấu DNNN.

Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước năm 2014 tăng tốc

Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước năm 2014 tăng tốc

(Tài chính) Năm 2014, công tác sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn và tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước đã có chuyển biến tích cực. So với năm 2013, số doanh nghiệp sắp xếp lại tăng gấp 1,65 lần, số doanh nghiệp cổ phần hóa gấp gần 2 lần và số vốn Nhà nước thoái được gấp hơn 6 lần.

Kết quả tái cơ cấu 3 lĩnh vực trọng điểm của nền kinh tế

Kết quả tái cơ cấu 3 lĩnh vực trọng điểm của nền kinh tế

(Tài chính) Sáng 1/11, Quốc hội thực hiện chương trình giám sát chuyên đề với việc nghe và thảo luận về báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế trong lĩnh vực đầu tư công, doanh nghiệp nhà nước và hệ thống ngân hàng.

 9 tháng, doanh nghiệp nhà nước đã thoái hơn 3,4 nghìn tỷ đồng vốn đầu tư ngoài ngành

9 tháng, doanh nghiệp nhà nước đã thoái hơn 3,4 nghìn tỷ đồng vốn đầu tư ngoài ngành

(Tài chính) Theo Ban Chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp (DN), tính đến cuối tháng 9/2014, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước đã thoái 3.488 tỷ đồng vốn đầu tư ngoài ngành, gấp 3,6 lần năm 2013.

 Thay đổi số hiệu tài khoản tạm giữ của Bộ Tài chính

Thay đổi số hiệu tài khoản tạm giữ của Bộ Tài chính

(Tài chính) Bộ Tài chính vừa thông báo tới các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan khác ở Trung ương; các tập đoàn, tổng công ty nhà nước thuộc trung ương về việc thay đổi số hiệu tài khoản tạm giữ của Bộ Tài chính tại Sở Giao dịch Kho bạc nhà nước.

Thêm hành lang pháp lý cho tập đoàn, tổng công ty nhà nước

Thêm hành lang pháp lý cho tập đoàn, tổng công ty nhà nước

(Tài chính) Chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 1/9/2014, Nghị định 69/2014/NĐ-CP về tập đoàn kinh tế nhà nước, tổng công ty nhà nước (TĐKT, TCTNN) được Chính phủ ban hành ngày 15/7/2014 nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra trong quản lý và phù hợp với Luật Doanh nghiệp (DN). Những đạo lý của việc sửa đổi cũng như những quy định mới của Nghị định được phân tích cụ thể trong bài viết.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu quyết liệt tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu quyết liệt tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước

(Tài chính) Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước chỉ đạo đẩy mạnh sản xuất kinh doanh để đạt, vượt mức kế hoạch năm 2014, đồng thời với tái cơ cấu doanh nghiệp (DN) một cách toàn diện, từ mô hình tổ chức, quản lý, ngành nghề sản xuất kinh doanh, chiến lược phát triển, đầu tư, nguồn nhân lực, thị trường....

Có thể hoàn thành mục tiêu cổ phần hóa 432 doanh nghiệp nhà nước

Có thể hoàn thành mục tiêu cổ phần hóa 432 doanh nghiệp nhà nước

(Tài chính) Đó là nhận định của Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp tại Hội nghị giao ban, sơ kết về tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, ngày 6/8/2014. Bởi, trong 7 tháng đầu năm, đã sắp xếp được 76 doanh nghiệp, trong đó cổ phần hóa được 55 doanh nghiệp.

Doanh nghiệp Nhà nước không được

Doanh nghiệp Nhà nước không được "khất lần" cổ phần hóa

(Tài chính) Kết quả IPO của nhiều doanh nghiệp Nhà nước (DNNN) từ đầu năm đến nay khiến không ít DN đang xây dựng phương án cổ phần hóa (CPH) e ngại. Tuy nhiên, DN IPO không thành công không có nghĩa là không thể tiến hành CPH, không chuyển đổi mô hình doanh nghiệp.

Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2015

Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2015

(Tài chính) Ngày 27/6, Bộ tài chính ban hành Thông tư số 84/2014/TT-BTC hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2015.