VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Tin tức, bài viết mới nhất về: VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN

Tăng cường quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản  tại huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình

Tăng cường quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản tại huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình

Vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước luôn có vai trò quan trọng trong phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, hỗ trợ phát triển sản xuất, kinh doanh, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Những vấn đề đặt ra đối với quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản hiện nay

Những vấn đề đặt ra đối với quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản hiện nay

Vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước ở Việt Nam những năm vừa qua đã góp phần quan trọng trong phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế- xã hội, hỗ trợ phát triển sản xuất, kinh doanh, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Bên cạnh những kết quả đạt được, thực hiện đầu tư công thời gian qua cũng đang có những tồn tại và hạn chế. Qua nghiên cứu phân tích, đánh giá tình hình thực tế hiện nay, bài viết đề xuất một số giải pháp nhằm khắc phục tình trạng này.

Kho bạc Nhà nước kiểm soát chi trên 513.138 tỷ đồng

Kho bạc Nhà nước kiểm soát chi trên 513.138 tỷ đồng

Theo báo cáo của Kho bạc Nhà nước, trong 7 tháng đầu năm 2016, toàn hệ thống đã kiểm soát khoảng trên 513.138 tỷ đồng, trong đó: chi thường xuyên 401.766 tỷ đồng, đạt 48% dự toán năm 2016; chi đầu tư 111.372,4 tỷ đồng, đạt 36% kế hoạch vốn năm 2016.

Kho bạc Nhà nước sơ kết công tác 6 tháng đầu năm

Kho bạc Nhà nước sơ kết công tác 6 tháng đầu năm

Kho bạc Nhà nước và 3 điểm nhấn cần biết

Kho bạc Nhà nước và 3 điểm nhấn cần biết

(Tài chính) Tính đến hết tháng 11/2014, Kho bạc Nhà nước đã đạt được những kết quả ấn tượng trên cả 3 lĩnh vực là huy động vốn thông qua phát hành trái phiếu Chính phủ, kiểm soát chi và giải ngân vốn xây dựng cơ bản.

Giải ngân các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước: Bước vào chặng nước rút

Giải ngân các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước: Bước vào chặng nước rút

(Tài chính) Hiện vẫn còn tới 8 địa phương chưa thực hiện việc phân bổ và giải ngân vốn trái phiếu Chính phủ (TPCP) hỗ trợ cho Chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG) nông thôn mới. Bộ Tài chính đã đề nghị các bộ, ngành, địa phương cần tiếp tục khẩn trương triển khai thực hiện theo các hướng dẫn về thanh toán vốn đầu tư cũng như việc phân bổ và giải ngân vốn TPCP.

Kho bạc Nhà nước từ chối thanh toán 20 tỷ đồng chi sai quy định

Kho bạc Nhà nước từ chối thanh toán 20 tỷ đồng chi sai quy định

(Tài chính) Theo báo cáo của Kho bạc Nhà nước (KBNN), công tác kiểm soát chi thường xuyên trong 3 tháng đầu năm 2014, hệ thống KBNN đã thực hiện kiểm soát chi ước đạt 145.468 tỷ đồng chi thường xuyên của NSNN. Thông qua công tác kiểm soát chi ngân sách nhà nước (NSNN), các đơn vị KBNN đã phát hiện 9.924 khoản chi chưa đủ thủ tục theo quy định, đã yêu cầu bổ sung các thủ tục cần thiết và số tiền thực từ chối thanh toán là 20 tỷ đồng.

Kho bạc Nhà nước từ chối thanh toán 11 tỷ đồng chi sai quy định trong tháng 10

Kho bạc Nhà nước từ chối thanh toán 11 tỷ đồng chi sai quy định trong tháng 10

(Tài chính) Trong tháng 10/2013, hệ thống Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã thực hiện kiểm soát chi ước đạt 57.000 tỷ đồng, bằng 8.45% dự toán chi năm 2013. Tính đến hết 31/10 hệ thống KBNN thực hiện kiểm soát chi ước đạt 520.959 tỷ đồng chi thường xuyên, đạt 77% dự toán.

Quy định chế độ và biểu mẫu báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản

Quy định chế độ và biểu mẫu báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản

(Tài chính) Ngày 26/7, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 99/2013/TT-BTC quy định về chế độ và biểu mẫu báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước, vốn trái phiếu Chính phủ.

KBNN tạm dừng thanh toán 175 tỷ đồng chi sai quy định trong 3 tháng đầu năm 2013

KBNN tạm dừng thanh toán 175 tỷ đồng chi sai quy định trong 3 tháng đầu năm 2013

(Tài chính) Theo Báo cáo của Kho bạc Nhà nước (KBNN), trong 3 tháng đầu năm 2013, hệ thống KBNN đã thực hiện kiểm soát chi ước đạt 130.000 tỷ đồng chi thường xuyên của ngân sách nhà nước (NSNN).