VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Tin tức, bài viết mới nhất về: XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Phát triển kinh tế tư nhân ở Việt Nam: Bước chuyển lớn từ đường lối, chính sách

Phát triển kinh tế tư nhân ở Việt Nam: Bước chuyển lớn từ đường lối, chính sách

Từ khi đổi mới (1986) đến nay, quan điểm, đường lối của Đảng về phát triển kinh tế tư nhân luôn nhất quán và ngày càng được hoàn thiện qua mỗi giai đoạn phát triển. Văn kiện Đại hội XII của Đảng khẳng định: Kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng trong phát triển kinh tế nhiều thành phần định hướng xã hội chủ nghĩa. Thành phần kinh tế này được phát triển ở tất cả các ngành, lĩnh vực mà pháp luật không cấm. Đây là kết quả của cả quá trình đổi mới và phát triển nhận thức của Đảng về thành phần kinh tế này.

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng và phát triển kinh tế giai đoạn hiện nay

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng và phát triển kinh tế giai đoạn hiện nay

Hợp tác và liên kết kinh tế trên bình diện toàn cầu cũng như khu vực đang là xu thế tất yếu đối với tất cả các quốc gia trên thế giới. Không nằm ngoài xu thế đó, Việt Nam đã và đang bước vào hội nhập kinh tế với những lợi thế và thách thức. Chính vì vậy, việc vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh để xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ đi đôi với tích cực và chủ động hội nhập kinh tế quốc tế có ý nghĩa quan trọng. Bài viết nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng và phát triển kinh tế trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay.

Phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN

Phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN

Ngày 3/6/2017, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 10-NQ/TW Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa (XHCN).

Đảng bộ Bộ Tài chính trong thời kỳ đầu xây dựng và phát triển đất nước (1958 – 1960)

Đảng bộ Bộ Tài chính trong thời kỳ đầu xây dựng và phát triển đất nước (1958 – 1960)

(Tài chính) Trong thời kỳ cải tạo xã hội chủ nghĩa (XHCN) và phát triển kinh tế, văn hóa (1958 - 1960), Đảng bộ Bộ Tài chính đã phối hợp chỉ đạo hiệu quả việc quản lý chặt chẽ các nguồn lực tài chính của đất nước, bảo đảm cân đối thu chi, kịp thời, đáp ứng nhiệm vụ mới. Công tác xây dựng Đảng cũng đạt được nhiều thành quả tích cực.

Chủ quyền nhân dân được đề cao và thể hiện xuyên suốt, nhất quán trong nội dung Hiến pháp 2013

Chủ quyền nhân dân được đề cao và thể hiện xuyên suốt, nhất quán trong nội dung Hiến pháp 2013

(Tài chính) Tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân đã được trang trọng ghi nhận tại Điều 2 Hiến pháp năm 2013. Đây là sự tiếp tục quan điểm nhất quán của Đảng và Nhà nước ta về việc đề cao chủ quyền nhân dân, khẳng định ở Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do nhân dân làm chủ (Điều 2). Tuy nhiên, so với các Hiến pháp trước đây, Hiến pháp sửa đổi có những nội dung mới thể hiện nhận thức sâu sắc, đầy đủ hơn về vấn đề Tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân.

Chính sách an sinh xã hội trong bối cảnh tái cấu trúc mô hình tăng trưởng

Chính sách an sinh xã hội trong bối cảnh tái cấu trúc mô hình tăng trưởng

(Tài chính) An sinh xã hội (ASXH) được xác định là một bộ phận quan trọng của chính sách xã hội, nằm trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Bảo đảm an sinh xã hội là điều kiện để bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa (XHCN) cho sự phát triển của nền kinh tế thị trường, phản ánh bản chất tốt đẹp của chế độ.

Đặt mục tiêu tăng trưởng GDP 6,5 - 7% cho 5 năm tới

Đặt mục tiêu tăng trưởng GDP 6,5 - 7% cho 5 năm tới

(Tài chính) Một trong chỉ tiêu quan trọng nhất mà Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành khi xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2016-2020 là GDP bình quân mỗi năm phải tăng 6,5-7%.

 Công khai kết quả thực hiện nhiệm vụ: Bước tiến mới trong kỷ luật hành chính

Công khai kết quả thực hiện nhiệm vụ: Bước tiến mới trong kỷ luật hành chính

(Tài chính) Quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao là bước tiến tích cực trên hành trình từng bước hoàn thiện và siết chặt hơn kỷ luật hành chính, giúp khắc phục bệnh chậm tiến độ và lỏng lẻo kỷ cương công vụ, bảo đảm hoạt động chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ được liên tục, thông suốt.

Đảng bộ cơ quan Bộ Tài chính thời kỳ khôi phục kinh tế ở miền Bắc (Giai đoạn 1955 - 1957)

Đảng bộ cơ quan Bộ Tài chính thời kỳ khôi phục kinh tế ở miền Bắc (Giai đoạn 1955 - 1957)

(Tài chính) Sau 9 năm kháng chiến chống Pháp, bước vào thời kỳ khôi phục kinh tế ở miền Bắc độc lập, vai trò của Đảng bộ cơ quan Bộ Tài chính đã bước sang một tầm cao mới. Tổ chức Đảng được kiện toàn, xây dựng, các tổ chức đoàn thể lần lượt ra đời, so với thời kỳ trước đã vững mạnh hơn cả về lượng và chất.

 Quảng cáo gian dối bị phạt đến 140 triệu đồng

Quảng cáo gian dối bị phạt đến 140 triệu đồng

(Tài chính) Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 71/2014/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Cạnh tranh về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực cạnh tranh.

Liên minh kinh tế Thái Bình Dương - Xu hướng hội nhập mới ở Mỹ Latinh

Liên minh kinh tế Thái Bình Dương - Xu hướng hội nhập mới ở Mỹ Latinh

(Tài chính) Trong hai thập kỷ qua xu hướng hình thành lên các nhóm tổ chức, liên kết vẫn liên tục gia tăng ở khu vực Mỹ Latinh. Chủ nghĩa khu vực nở rộ ở đây với nhiều loại hình hợp tác và hội nhập khác nhau tạo nên một bức tranh lớn về hình ảnh đan xen của các hội, nhóm từ mục đích xúc tiến thương mại tới sự dẫn dắt của tư tưởng xã hội chủ nghĩa.

Nội dung báo cáo sơ kết Nghị quyết Trung ương 6 khóa X do Ban Kinh tế Trung ương chuẩn bị rất tôt

Nội dung báo cáo sơ kết Nghị quyết Trung ương 6 khóa X do Ban Kinh tế Trung ương chuẩn bị rất tôt

(Tài chính) Sáng ngày 14/7, tại Trụ sở Chính phủ, Ban Chỉ đạo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa X tổ chức buổi họp nhằm báo cáo tình hình tổ chức triển khai thực hiện sơ kết Nghị quyết Trung ương 6 khóa X về tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Trưởng Ban Chỉ đạo, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng chủ trì buổi họp.

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo kinh tế của Đảng hiện nay

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo kinh tế của Đảng hiện nay

(Tài chính) Có thể nói, gần 30 năm đổi mới vừa qua, thành tựu lý luận kinh tế quan trọng nhất của Đảng là lý luận và tổ chức thực hiện nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta.

GS.,TS. Vương Đình Huệ:  Cần thể chế hóa vai trò then chốt của doanh nghiệp nhà nước

GS.,TS. Vương Đình Huệ: Cần thể chế hóa vai trò then chốt của doanh nghiệp nhà nước

(Tài chính) Phát biểu tại Hội thảo "Phát huy vai trò của doanh nghiệp nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa” do Ban Kinh tế Trung ương và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức chiều 6/6/2014 tại Hà Nội, GS.,TS. Vương Đình Huệ, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương cho rằng, vai trò then chốt của doanh nghiệp nhà nước phải được thể chế hóa và hiện thực hóa.

"Nhìn tàu Trung Quốc, tôi thấy nhói trong tim"

(Tài chính) "Nhìn các tàu Trung Quốc đông đảo, to lớn lao vào các tàu chấp pháp của VN nhỏ hơn để tấn công gây thương tích, tôi thấy nhói trong tim. Cái gì sẽ diễn ra tiếp?" - Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình vừa biên thư gửi bạn bè của Bà trên khắp thế giới để nói về việc Trung Quốc xâm phạm chủ quyền Việt Nam.

Hoàn thiện thể chế kinh tế tạo bứt phá mới cho các thành phần kinh tế

Hoàn thiện thể chế kinh tế tạo bứt phá mới cho các thành phần kinh tế

(Tài chính) Trong những năm gần đây, năng lực cạnh tranh của nước ta chậm được cải thiện. Một trong những nguyên nhân là động lực mà những cải cách trước đây tạo ra đã không còn đủ mạnh để thúc đẩy phát triển. Vì vậy, chúng ta cần có thêm động lực để lấy lại đà tăng trưởng nhanh và phát triển bền vững. Một trong các yếu tố tạo nên động lực đó là đổi mới thể chế. Phó chủ nhiệm Ủy ban kinh tế Nguyễn Đức Kiên đã trao đổi với phóng viên về vấn đề này.

Tiếp tục cơ cấu và thu hẹp doanh nghiệp nhà nước

Tiếp tục cơ cấu và thu hẹp doanh nghiệp nhà nước

(Tài chính) Qua 30 năm đổi mới phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa (XHCN), các chủ thể trong nền kinh tế ngày càng mở rộng với hiệu quả ngày càng cao. Số lượng các doanh nghiệp (DN) thành lập mới tăng dần qua các năm, DN nhà nước (DNNN) được đổi mới, sắp xếp, cơ cấu lại đã góp phần phát triển và nâng cao hiệu quả kinh doanh.

Niên giám Ireland: Việt Nam là một thị trường năng động

Niên giám Ireland: Việt Nam là một thị trường năng động

(Tài chính) Cuốn "Niên giám Thương mại Ireland-châu Á năm 2014" vừa được xuất bản khẳng định Việt Nam là một thị trường năng động.

Cải cách thể chế để hội nhập thành công

Cải cách thể chế để hội nhập thành công

(Tài chính) Thực tiễn Đổi mới gần 30 năm qua ở nước ta đã chứng minh cải cách thể chế kinh tế gắn với đẩy mạnh hội nhập quốc tế là lựa chọn đúng đắn. Để tạo sức bật thời kỳ mới, Việt Nam cần có thêm các động lực mới và như Thông điệp đầu năm 2014 của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, là “nguồn động lực đó phải đến từ đổi mới thể chế”. Vì vậy, cải cách và hoàn thiện thể chế kinh tế là yêu cầu cấp thiết hơn bao giờ hết.

Mối quan hệ giữa hợp tác và đấu tranh trong hội nhập kinh tế quốc tế

Mối quan hệ giữa hợp tác và đấu tranh trong hội nhập kinh tế quốc tế

(Tài chính) Không thể phủ nhận những lợi ích mà toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế đem lại cho sự phát triển của mỗi quốc gia dân tộc. Tuy nhiên, quá trình toàn cầu hóa cũng đặt ra không ít khó khăn, thách thức đối với các nước, đặc biệt là các nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam.