VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Tin tức, bài viết mới nhất về: XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH

Xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán

Xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán

Với những nỗ lực phát triển bền vững thị trường, đảm bảo công bằng, minh bạch và hiệu quả, Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 (Luật Chứng khoán năm 2019) tạo ra khung pháp lý mới, phù hợp hơn với thực tiễn phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng. Đặc biệt, những quy định mới liên quan đến xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán được được kỳ vọng sẽ góp phần tăng khả năng phát hiện và xử phạt các hành vi vi phạm pháp luật chứng khoán, giúp phát triển thị trường bền vững trong tương lai.

Hoàn thiện khung pháp lý về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán

Hoàn thiện khung pháp lý về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 (Luật Chứng khoán năm 2019) với những quy định mới liên quan đến xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán được kỳ vọng sẽ góp phần tăng khả năng phát hiện và xử phạt các hành vi vi phạm pháp luật chứng khoán, giúp phát triển thị trường bền vững, phù hợp với bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng của Việt Nam.

Đến 20/2 sẽ tích hợp việc nộp thuế cá nhân trên Cổng dịch vụ công quốc gia

Đến 20/2 sẽ tích hợp việc nộp thuế cá nhân trên Cổng dịch vụ công quốc gia

Đó là thông tin được Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết tại cuộc họp triển khai thanh toán trực tuyến phí, lệ phí và thu tiền nộp phạt xử lý vi phạm hành chính thuộc lĩnh vực giao thông đường bộ trên Cổng dịch vụ công quốc gia ngày 14/2.

Phạt 375 triệu đồng trong 2 ngày do vi phạm hành chính liên quan đến lĩnh vực chứng khoán

Phạt 375 triệu đồng trong 2 ngày do vi phạm hành chính liên quan đến lĩnh vực chứng khoán

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành một số quyết định xử phạt doanh nghiệp vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán. Trong đó, chỉ trong 2 ngày, số tiền xử phạt vi phạm hành chính đã lên tới 375 triệu đồng.

Quy định mới về quyết toán kinh phí về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính

Quy định mới về quyết toán kinh phí về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính

Từ ngày 15/4/2017 sẽ có 18 nội dung chi cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính.

Mài sắc vũ khí thanh tra, kiểm tra

Mài sắc vũ khí thanh tra, kiểm tra

Chiến lược phát triển ngành Thanh tra đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 vừa được Thủ tướng Chính phủ ban hành. Theo đó, thanh tra ngành Tài chính cũng phải kiện toàn và phát triển để theo kịp sự vận động của kinh tế - xã hội trong thời kỳ mới.

 Gỡ vướng trong xử lý vi phạm hành chính

Gỡ vướng trong xử lý vi phạm hành chính

(Tài chính) Sau khi các đơn vị Hải quan địa phương báo cáo và xin ý kiến xử lý vướng mắc trong quá trình thực hiện Nghị định 127/2013/NĐ-CP ngày 15/10/2013 của Chính phủ về Quy định xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực Hải quan (gọi tắt là Nghị định 127), Tổng cục Hải quan đã có văn bản trả lời vấn đề này.