Quản nguồn vốn ODA thế nào?

 Quản nguồn vốn ODA thế nào?
(Tài chính) Trong phiên thảo luận về tình hình kinh tế-xã hội sáng 30/10, một số đại biểu Quốc hội đề cập vấn đề chúng ta cần có các quy định pháp luật nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn ODA.

Giám sát công tác phòng, chống tham nhũng luôn bảo đảm tính độc lập, khách quan, đúng pháp luật

Giám sát công tác phòng, chống tham nhũng luôn bảo đảm tính độc lập, khách quan, đúng pháp luật
(Tài chính) Phòng chống tham nhũng là lĩnh vực rất nhạy cảm và khó xử lý vì người thực hiện hành vi tham nhũng là người có chức vụ, quyền hạn thuộc cơ quan nhà nước, họ có kinh nghiệm, nghiệp vụ trong công tác chuyên môn nên có khả năng che dấu tội phạm tốt và có những mối quan hệ nhất định... Do đó, việc giám sát của Ủy ban Tư pháp luôn bảo đảm tính độc lập, khách quan, đúng pháp luật, không chịu bất kỳ áp lực nào từ các cơ quan khác.