Công ty CP Sông Đà 9: Bản lĩnh nhà thầu lớn

Công ty CP Sông Đà 9: Bản lĩnh nhà thầu lớn
(Tài chính) Với những nỗ lực vượt bậc trong lao động và sáng tạo, những năm qua, Cty CP Sông Đà 9 đã trở thành một trong những hạt nhân hàng đầu của TCty Sông Đà, xây dựng thành công nhiều công trình trọng điểm của đất nước, khẳng định được bản lĩnh của một nhà thầu xây lắp có kinh nghiệm để đứng vững và phát triển trên thương trường.