Hình thành những doanh nghiệp tham gia vào chuỗi giá trị sản xuất

Hình thành những doanh nghiệp tham gia vào chuỗi giá trị sản xuất
Để đưa Nghị quyết Trung ương 5, Khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân vào cuộc sống, nhiều ý kiến cho rằng, không thể chỉ chú trọng thực hiện mục tiêu về số lượng doanh nghiệp mà phải gắn với chất lượng và hiệu quả kinh doanh. Theo đó, cần có chính sách khuyến khích các doanh nghiệp tham gia vào các chuỗi giá trị sản xuất ngành của quốc gia, thậm chí trên toàn cầu.

Cách ghi tiền lương trong hợp đồng lao động

Cách ghi tiền lương trong hợp đồng lao động
Công ty của bà Vũ Thị Thu Nga (Hà Nội) là doanh nghiệp sản xuất, lương người lao động được tính theo doanh thu sản xuất nên tiền lương hàng tháng không giống nhau. Bà Nga hỏi, trong hợp đồng lao động phải thể hiện mức lương như thế nào?

Đẩy mạnh công tác chính tư tưởng và công tác tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII)

Đẩy mạnh công tác chính tư tưởng và công tác tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII)
Ban Chấp hành Đảng ủy Bộ Tài chính vừa ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII). Một trong những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm được đưa ra trong Chương trình hành động này là triển khai công tác chính trị tư tưởng và công tác tuyên truyền.

Chuyên gia WB: Giữ thuế VAT thấp chỉ có lợi cho người giàu

Chuyên gia WB: Giữ thuế VAT thấp chỉ có lợi cho người giàu

"Một hộ nghèo tiết kiệm 10.000 đồng do thuế VAT thấp thì hộ giàu tiết kiệm được 40.000 đồng, theo tính toán của WB", ông Sebastian Eckhardt, Chuyên gia kinh tế trưởng của Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam chia sẻ quan điểm quanh đề xuất sửa đổi một loạt loại thuế của Bộ Tài chính.