Nâng chất lượng giám sát tài chính và dự báo kinh tế

Nâng chất lượng giám sát tài chính và dự báo kinh tế
(Tài chính) Trong năm bản lề 2015, bên cạnh phát huy thế mạnh vốn có, Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia (NFSC) đang nỗ lực vừa hoàn thiện bộ máy, bổ sung chức năng nhiệm vụ, vừa tăng cường khả năng phối hợp với các Bộ, ngành để phát huy vai trò của mình.

Đi tìm mô hình giám sát

Đi tìm mô hình giám sát
(Tài chính) Tăng cường giám sát hệ thống tài chính đã được đặt ra trong những năm gần đây và đạt được sự đồng thuận cao. Thế nhưng, với Việt Nam phải tăng cường như thế nào, xây dựng hệ thống giám sát theo mô hình nào vẫn là vấn đề có nhiều ý kiến đóng góp.

6 ngành có tỷ lệ nợ xấu cao nhất

6 ngành có tỷ lệ nợ xấu cao nhất
Tỷ lệ nợ xấu của 6 ngành này cao gấp từ 2 – 5 lần so với tỷ lệ nợ xấu bình quân theo báo cáo của các tổ chức tín dụng (TCTD).