“Bức tranh” kinh tế đang sáng hơn...

“Bức tranh” kinh tế đang sáng hơn...
(Tài chính) Điểm tích cực nổi bật mà Việt Nam đạt được trong năm 2013 là các chỉ báo kinh tế vĩ mô được cải thiện theo hướng ổn định hơn: Lạm phát được kiềm chế, tỷ giá, lãi suất được duy trì ở mức thấp và dự trữ ngoại hối gia tăng. Đây là nền tảng vững chắc để “bức tranh” kinh tế Việt Nam năm 2014 sẽ sáng hơn…

Quyết liệt ngay từ đầu năm

Quyết liệt ngay từ đầu năm
(Tài chính) Năm 2013, dù gặp nhiều khó khăn nhưng hệ thống Thuế đã nỗ lực tìm ra những giải pháp linh hoạt để về đích thắng lợi, đạt 676.696 tỷ đồng, bằng 105% so với dự toán và bằng 112,7% so với thực hiện năm 2012. Cơ quan Thuế tin tưởng thử thách năm 2013 là nền tảng phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ năm 2014.

Đảng bộ Bộ Tài chính phối hợp chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả công tác tài chính - ngân sách

Đảng bộ Bộ Tài chính phối hợp chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả công tác tài chính - ngân sách
(Tài chính)  Xác định rõ nhiệm vụ nặng nề của Ngành trong những tháng cuối năm, Đảng bộ Bộ Tài chính đã phối hợp chặt chẽ với Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác tài chính - ngân sách, nhằm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2013.

Thử thách 2013 là nền tảng phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ 2014

Thử thách 2013 là nền tảng phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ 2014
(Tài chính) Khẳng định điều này là bởi với người đứng đầu ngành Thuế, 2013 là năm nhiều gian truân nhất đối với nhiệm vụ công tác thuế, nhưng bằng tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao, ý chí chủ động, sáng tạo để vận dụng linh hoạt các giải pháp, toàn Ngành đã cơ bản hoàn thành các mục tiêu đề ra từ đầu năm. Bài học này đã làm dày hơn kinh nghiệm nỗ lực vượt khó trong mọi hoàn cảnh, tạo nền tảng vững chắc để ngành thuế phấn đấu vươn lên hoàn thành nhiệm vụ năm 2014 và các năm tiếp theo.