Quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ xây dựng, tổ chức thi hành văn bản QPPL tài chính

Quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ xây dựng, tổ chức thi hành văn bản QPPL tài chính
(Tài chính) Là bộ quản lý đa ngành, đa lĩnh vực, Bộ Tài chính luôn quan tâm tới công tác tuyên truyền, cung cấp thông tin pháp luật, giải đáp vướng mắc và hỗ trợ pháp lý cho cộng đồng doanh nghiệp bằng nhiều hình thức thiết thực, tạo điều kiện cho việc thực thi pháp luật hiệu quả. Năm nay là năm thứ ba, Bộ Tài chính tổ chức ngày Pháp luật Tài chính, trong đó một trong những mục tiêu trọng tâm được Bộ Tài chính xác định đó là, rà soát, đề xuất phương án đơn giản hóa các thủ tục hành chính thuế, hải quan, nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Nhân dịp Ngày pháp luật Tài chính (28/8) và Ngày pháp luật Việt Nam (9/11), PV Cổng Thông tin điện tử Bộ Tài chính có bài phỏng vấn ông Ngô Hữu Lợi, Vụ trưởng Vụ Pháp Chế xung quanh nội dung này.