Giá chào sàn của BID dự kiến 20.000 đồng

Giá chào sàn của BID dự kiến 20.000 đồng
Cổ phiếu của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV, mã cổ phiếu BID) dự kiến có giá tham chiếu ngày giao dịch đầu tiên là 20.000 đồng/cổ phiếu. Đây là mức giá dự kiến theo bản cáo bạch của BIDV, mức giá lên sàn chính thức của cổ phiếu BID sẽ do Hội đồng quản trị thông báo bằng văn bản.